Aktualności samorządowe

Aktualności: Nowe wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie KSeF samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mają obecnie wiele problemów związanych z otrzymywanymi fakturami (głównie za energię elektryczną) wystawianych na JST bez danych jednostki (np. szkoły). Faktury takie powinny być, co do zasady, wystawiane na każdą z jednostek odrębnie, z podaniem jej NIP oprócz danych nabywcy (czyli JST). Czy problem ten ma szansę zamknąć KSeF czyli obowiązkowy system… Czytaj dalej Aktualności: Nowe wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie KSeF samorządów

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

23 sierpnia 2023r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową (WIS) dotyczącą usługi pielęgnacji psa. Z wnioskiem o WIS zwrócił się podatnik – lekarz weterynarii - świadczący usługę składającą się z następujących czynności: a)  badanie kliniczne i oględziny psa (sprawdzenie stanu ogólnego psa, palpacyjne omacanie gruczołów mlekowych, jąder, sprawdzenie stanu uzębienia, skóry, oczu, ocena… Czytaj dalej Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Instytucja Kultury nie może odliczyć 100% VAT – najnowszy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Muzeum i orzekł, iż Instytucja Kultury nie prowadzi jedynie działalności gospodarczej, podlegającej VAT ale również czynności statutowe. Zatem, Muzeum nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur za zakupywane przez siebie towary i usługi, jeżeli nie jest w stanie ich przyporządkować jedynie do czynności opodatkowanych. Do kosztów… Czytaj dalej Aktualności: Instytucja Kultury nie może odliczyć 100% VAT – najnowszy wyrok NSA

Aktualności samorządowe

Aktualności: Pełne odliczenie VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – przełomowy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowe orzeczenie w sprawie możliwości pełnego odliczenia VAT od wydatków na gminne wodociągi i kanalizacje. Wyrok jest ważny dla gmin, które realizują lub realizowały w ostatnich latach inwestycje typu oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, nowa nitka kanalizacji, nowa nitka wodociągu. Obecnie, zdaniem organów podatkowych, Gminy realizujące tego rodzaju inwestycje, mają prawo… Czytaj dalej Aktualności: Pełne odliczenie VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych – przełomowy wyrok NSA

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 11 - 12 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów. Na Forum gościmy: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, radnych, skarbników, sekretarzy i wyższych urzędników samorządowych a także naukowców… Czytaj dalej Wydarzenie: Zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Aktualności podatkowe

Aktualności: Organ podatkowy nie może zabezpieczać sankcji VAT

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał oczekiwaną uchwałę 7 sędziów dotyczącą zabezpieczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (tzw. sankcji VAT). Zagadnienie prawne rozpatrywane przez NSA wyłoniło się w toku rozpoznawania skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego… Czytaj dalej Aktualności: Organ podatkowy nie może zabezpieczać sankcji VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Pierwsze interpretacje – OZE bez VAT

Można już potwierdzić to czego spodziewaliśmy się od kilku miesięcy - organy podatkowe oficjalnie zmieniają zdanie w sprawie projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w samorządach (w formule tzw. projektów parasolowych). Nowe podejście fiskusa związane jest oczywiście z omawianym w tym wpisie orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Wolta Dyrektora KIS 22 czerwca 2023r. … Czytaj dalej Aktualności: Pierwsze interpretacje – OZE bez VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Dyrektor KIS – dotacja na azbest bez VAT

Można już potwierdzić to czego spodziewaliśmy się od kilku miesięcy - organy podatkowe oficjalnie zmieniają zdanie w sprawie projektów dotyczących utylizacji azbestu. Nowe podejście fiskusa związane jest oczywiście z omawianym w tym wpisie orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). Wolta Dyrektora KIS 20 czerwca 2023r.,  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dla Gminy, która… Czytaj dalej Aktualności: Dyrektor KIS – dotacja na azbest bez VAT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”), wydał orzeczenie w Polskiej sprawie C‑114/22. Ocenił w niej polską praktykę, zgodnie z którą podatnik jest pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że podlegająca opodatkowaniu transakcja gospodarcza jest uważana za pozorną i dotknięta nieważnością na podstawie przepisów krajowego… Czytaj dalej Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Znamy już wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawierają one zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i w części odnoszą się do tematyki kwalifikowalności VAT. Kwestiami VAT zajmuje się podrozdział 3.5. "Podatek od towarów i usług (VAT)". Na mocy pkt 1) tego podrozdziału, podatek… Czytaj dalej Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Warto zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. I FPS 2/22 z uwagi na praktykę fiskusa stosowania przeciw podatnikom regulacji z ustaw wprowadzanych w ramach „tarcz” okołokovidowych w zakresie terminów administracyjnych. NSA stwierdził, że przepisy te w szczególności nie spowodowały wydłużenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Zarys sprawy Impulsem do wydania uchwały… Czytaj dalej Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Aktualności podatkowe

Aktualności: TSUE – udostępnienie ładowarek do samochodów elektrycznych to dostawa towarów i należy doliczyć do niej VAT

20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ciekawe orzeczenie w polskiej sprawie C‑282/22 mającej za przedmiot wniosek Polskiego NSA o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. NSA pytał o traktowanie dla potrzeb VAT kompleksowego świadczenia składającego się z: –        udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu), –        zapewnienia przepływu energii elektrycznej… Czytaj dalej Aktualności: TSUE – udostępnienie ładowarek do samochodów elektrycznych to dostawa towarów i należy doliczyć do niej VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Warto przypomnieć, że od niedawna funkcjonuje w Polsce instytucja grup VAT  (wprowadzona została ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). Nie korzystają z niej jednak dotychczas samorządy a… Czytaj dalej Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał od dawna oczekiwane orzeczenie w sprawie opodatkowania VAT projektów parasolowych dotyczących OZE (odnawialnych źródeł energii). W sprawie C 612/21 TSUE zajął stanowisko, iż dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów OZE na rzecz jej mieszkańców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających… Czytaj dalej Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

Aktualności samorządowe

Aktualności: Azbest jednak bez VAT

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w dawno oczekiwanej przez polskie samorządy sprawie C 616/21 dotyczącej VAT od projektów usuwania azbestu (i podobnych). Zlecanie przez gminę przedsiębiorstwu czynności usuwania azbestu i odbierania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili taką wolę, nie stanowi… Czytaj dalej Aktualności: Azbest jednak bez VAT