Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wynagrodzenia pracowników za styczeń – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Zmiany w zakresie tzw. Polskiego czy Nowego Ładu spowodowały, że część pracowników otrzymała niższą kwotę wynagrodzenia „na konto” za styczeń. Wynika to z pomniejszenia przez pracodawcę kwoty wypłaty o 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacji możliwości odliczenia tej składki od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (również potrącanej przez pracodawcę). Obecnie bowiem, kwota… Czytaj dalej Aktualności: Wynagrodzenia pracowników za styczeń – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Opublikowano Interpretację ogólną dotyczącą pojęcia transakcji kontrolowanej w świetle definicji legalnej wyrażonej w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych… Czytaj dalej Aktualności: Interpretacja ogólna w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Brak wynagrodzenia Prezesa a nieodpłatne świadczenie w CIT

2 grudnia 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową w zakresie ustalenia czy wskutek pełnienia przez Prezesa Zarządu swojej funkcji bez wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o… Czytaj dalej Aktualności: Brak wynagrodzenia Prezesa a nieodpłatne świadczenie w CIT

Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja Ogólna dotycząca zwolnienia z CIT wspólników spółek komandytowych i jawnych

Opublikowano interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., w zakresie możliwości korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach tych spółek. Interpretacja dotyczy przepisów art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego… Czytaj dalej Aktualności: Interpretacja Ogólna dotycząca zwolnienia z CIT wspólników spółek komandytowych i jawnych

Aktualności podatkowe

Aktualności: Ostatnie chwile na publikację Strategii Podatkowej i jej zaraportowanie

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 grudnia 2021 r. mija termin na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawiadomienie naczelnika urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Obowiązek dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln EUR oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Za niezłożenie zawiadomienia grożą sankcje. Co prawda,… Czytaj dalej Aktualności: Ostatnie chwile na publikację Strategii Podatkowej i jej zaraportowanie

Aktualności podatkowe

Aktualności: Wybór opodatkowania VAT a PCC

7 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w przypadku złożenia przez strony transakcji zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Wniosek o wydanie interpretacji złożył zainteresowany, będący stroną postępowania (Nabywca). Nabywca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),… Czytaj dalej Aktualności: Wybór opodatkowania VAT a PCC

Aktualności podatkowe

Aktualności: Fundusz na cele inwestycyjne a CIT

Ministerstwo Finansów wydało 10 grudnia 2021r. objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) w zakresie regulacji umożliwiającejpodatnikom tego podatku zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Rozwiązanie to zostało uregulowane w art.… Czytaj dalej Aktualności: Fundusz na cele inwestycyjne a CIT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Czasowe obniżenie stawki VAT na energię i gaz oraz akcyzy na paliwo i energię elektryczną

Premier ogłosił, w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej tymczasowe zmiany w podatku VAT i akcyzie. Planowane jest zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną. Na cenę… Czytaj dalej Aktualności: Czasowe obniżenie stawki VAT na energię i gaz oraz akcyzy na paliwo i energię elektryczną

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jaki VAT na wycinkę i pielęgnację drzew w zamówieniu publicznym?

17 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą VAT na usługi wycinki, pielęgnacji drzew i transportu drewna. Z wnioskiem wystąpiła firma, która jako Wykonawca w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne miała wątpliwości w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny to jest prawidłowego… Czytaj dalej Aktualności: Jaki VAT na wycinkę i pielęgnację drzew w zamówieniu publicznym?

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wiążąca informacja stawkowa – montaż wodomierzy

22 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą usługi montażu wodomierza na zlecenie klienta z demontażem wodomierza uszkodzonego lub niesprawnego. Z wnioskiem wystąpił zakład budżetowy, który jest jednostką gminną objętą centralizacją rozliczeń VAT od 1 stycznia 2017 roku. Do jego zadań należy świadczenie usług z zakresu dostarczania wody, odbioru ścieków, prowadzenie… Czytaj dalej Aktualności: Wiążąca informacja stawkowa – montaż wodomierzy

Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo zachęca do Estońskiego CIT – projekt objaśnień i konsultacje

Ministerstwo opublikowało projekt objaśnień dotyczący Estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodu spółek, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r. Wybór Estońskiego CIT oznacza dla firm brak podatku do czasu wypłaty zysku wspólnikom oraz niski podatek przy wypłacie dywidendy. Polski Ład wprowadził w Estońskim CIT szereg zmian, które czynią ten system bardziej dostępnym i… Czytaj dalej Aktualności: Ministerstwo zachęca do Estońskiego CIT – projekt objaśnień i konsultacje

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Korekta JPK a odpowiedzialność z KKS

Do Kancelarii wpływa wiele pytań o konieczność składania "czynnego żalu" w przypadku korekty JPK. Od stycznia 2022r. ustawodawca naprawi lukę prawną w art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, która powodowała wątpliwości. Z dniem 1 października 2020 r. podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa elektroniczna struktura JPK (dotycząca składania deklaracji… Czytaj dalej Aktualności: Korekta JPK a odpowiedzialność z KKS

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenia: XII Kongres Zarządców Nieruchomości

Zapraszamy do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości, organizowanego przez redakcję „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Pragniemy się z Państwem spotkać w Centrum Konferencyjnym West Gate, al. Jerozolimskie 92 w Warszawie, 25 listopada 2021 r. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogaty program merytoryczny odnoszący się do prawnych, finansowych, technicznych i praktycznych aspektów zarządzania nieruchomościami.… Czytaj dalej Wydarzenia: XII Kongres Zarządców Nieruchomości

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Agencja Rozwoju Regionalnego musi limitować odliczenie VAT

18 października 2021r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Agencja Rozwoju Regionalnego (działająca w formie Spółki Akcyjnej) powinna stosować prewspółczynnik odliczenia VAT, w związku z realizacją projektów, na które otrzymuje wsparcie i dotację podmiotową. Działalność w zakresie realizacji projektów unijnych będąca działalnością nieodpłatną nie może być uznana za działalność podporządkowaną regułom opłacalności i zysku, nie polega… Czytaj dalej Aktualności: Agencja Rozwoju Regionalnego musi limitować odliczenie VAT

Aktualności podatkowe

Aktualności: Pięcioletni okres rozliczenia straty podatkowej ulega zawieszeniu w podatkowej grupie kapitałowej

19 października 2021r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, iż obliczając okres pięciu najbliższych kolejno następujących po sobie lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółkę straty powstałej przed przystąpieniem do Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), nie uwzględnia się lat podatkowych PGK. Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT… Czytaj dalej Aktualności: Pięcioletni okres rozliczenia straty podatkowej ulega zawieszeniu w podatkowej grupie kapitałowej