Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Serdecznie zapraszamy na Forum Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spotkanie odbędzie 6 lutego 2024 roku w godzinach 10:00 -15:00 w Hotelu Olsztyn Old Town w Olsztynie. Pani Mecenas Joanna Rudzka poprowadzi szkolenie pod tytułem : Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane?  Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne pod tym linkiem .

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Serdecznie zapraszamy na Forum Skarbników Województwa Podlaskiego

Spotkanie odbędzie 5 lutego 2024 roku w godzinach 10:00 -15:00 w Villi Tradycja w Białymstoku. Pani Mecenas Joanna Rudzka poprowadzi szkolenie pod tytułem : Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane?  Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne pod tym linkiem .

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje rozporządzeń dotyczących obowiązkowego KSeF

Ministerstwo opublikowało projekty dwóch aktów wykonawczych dotyczących nowego systemu faktur ustrukturyzowanych czyli obowiązkowego od 1 lipca 2024 r. KSeF. Rozporządzenie techniczne do KSeF Projektowane rozporządzenie określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników korzystających z KSeF. Dotychczasowe regulacje techniczne dotyczące KSeF – rozporządzenie z… Czytaj dalej Aktualności: Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje rozporządzeń dotyczących obowiązkowego KSeF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Dostosowanie JPK do KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Projekt zawiera: - dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego), -… Czytaj dalej Aktualności: Dostosowanie JPK do KSeF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: KSeF – czy są Państwo gotowi na faktury ustrukturyzowane?

Szanowni Państwo, przypominamy, iż już za nieco ponad pół roku wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym KSeF (e-fakturach ustrukturyzowanych wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur). Jest to zatem ostatni moment na wdrożenie nowych regulacji, dostosowanie systemów, procedur czy też umów z kontrahentami. Warto aby zadali sobie Państwo m.in. następujące pytania: Czy nasze procesy wystawiania i otrzymywania… Czytaj dalej Aktualności: KSeF – czy są Państwo gotowi na faktury ustrukturyzowane?

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Fiskus musi „miarkować” wysokość sankcji w zależności od wagi naruszenia – przepisy VAT po zmianach

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) przewidują możliwość ustalenia przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego, potocznie zwanego "sankcją VAT". Instytucję tą regulują art. 112b i 112c ustawy o VAT, które były wielokrotnie zmieniane przez ustawodawcę. Ostatnia ze zmian dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego… Czytaj dalej Aktualności: Fiskus musi „miarkować” wysokość sankcji w zależności od wagi naruszenia – przepisy VAT po zmianach

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Udostępnienie mieszkania zleceniobiorcom a zaliczki na PIT

Wydatki na noclegi pracowników i inne związane z wykonywaniem przez nich zadań poza miejscem zamieszkania, budzą wiele wątpliwości w praktyce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał 13 września 2023r. interpretację dotyczącą obowiązków płatnika PIT w przypadku udostępniania mieszkania zleceniobiorcom. Co ciekawe, KIS uznał, iż nie powstaje w takim przypadku przychód w PIT. Jest to ważny… Czytaj dalej Aktualności: Udostępnienie mieszkania zleceniobiorcom a zaliczki na PIT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

23 sierpnia 2023r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową (WIS) dotyczącą usługi pielęgnacji psa. Z wnioskiem o WIS zwrócił się podatnik – lekarz weterynarii - świadczący usługę składającą się z następujących czynności: a)  badanie kliniczne i oględziny psa (sprawdzenie stanu ogólnego psa, palpacyjne omacanie gruczołów mlekowych, jąder, sprawdzenie stanu uzębienia, skóry, oczu, ocena… Czytaj dalej Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Uwaga konkurs

Jesteś pracownikiem działu finansowo-księgowego jsfp? Sprawdź swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów publicznych! Weź udział w ogólnopolskim konkursie, wypełnij test i zdobądź tytuł Mistrza Finansów Publicznych. Wygraj 2000 zł i inne cenne nagrody! 🏆 Jak wziąć udział? To tylko 2 kroki! ✅ Wejdź na https://mistrz.finansepubliczne.pl/zgloszenie/ ✅ Rozwiąż test zgłoszeniowy w terminie do 1 października!… Czytaj dalej Wydarzenia: Uwaga konkurs

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Definicja budowli musi znaleźć się w przepisach podatkowych

Trybunał Konstytucyjny wydał 4 lipca 2023 r. orzeczenie o sygn. SK 14/21, w którym uznał podatkową definicję budowli -z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za niezgodną z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz nakazał Parlamentowi poprawienie wadliwego przepisu. Straci on moc obowiązującą za… Czytaj dalej Aktualności: Definicja budowli musi znaleźć się w przepisach podatkowych

Aktualności podatkowe

Aktualności: Nowa technologia uprawnia do ulgi w CIT

27 lipca 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową w materii traktowania dla potrzeb CIT kosztów prac rozwojowych dotyczących opracowania nowej technologii spawania i gięcia. Stan faktyczny Sprawę wszczęła Spółka (Wnioskodawca), która świadczy usługi w zakresie spawalnictwa i posiada doświadczenie w łączeniu materiałów różnego rodzaju (m.in.: metali i kompozytów). Spółka posiada również wiedzę… Czytaj dalej Aktualności: Nowa technologia uprawnia do ulgi w CIT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Instytucja Kultury nie może odliczyć 100% VAT – najnowszy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Muzeum i orzekł, iż Instytucja Kultury nie prowadzi jedynie działalności gospodarczej, podlegającej VAT ale również czynności statutowe. Zatem, Muzeum nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty VAT z faktur za zakupywane przez siebie towary i usługi, jeżeli nie jest w stanie ich przyporządkować jedynie do czynności opodatkowanych. Do kosztów… Czytaj dalej Aktualności: Instytucja Kultury nie może odliczyć 100% VAT – najnowszy wyrok NSA

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 11 - 12 października 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze światem biznesu i finansów. Na Forum gościmy: marszałków, prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów, radnych, skarbników, sekretarzy i wyższych urzędników samorządowych a także naukowców… Czytaj dalej Wydarzenie: Zapraszamy do uczestnictwa w XXI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Aktualności podatkowe

Aktualności: Korekty cen transferowych należy dokonać w okresie, którego dotyczy

15 czerwca 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową w zakresie momentu ujęcia dla potrzeb podatku dochodowego korekty TP (cen transferowych). Przepisy te stosunkowo niedawno zostały zmienione, warto więc zapoznać się z ich rozumieniem przez organy podatkowe. Z pytaniem do fiskusa zwróciła się spółka prowadząca centrum usług wspólnych dla innych podmiotów z grupy… Czytaj dalej Aktualności: Korekty cen transferowych należy dokonać w okresie, którego dotyczy

Aktualności podatkowe

Aktualności: Organ podatkowy nie może zabezpieczać sankcji VAT

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał oczekiwaną uchwałę 7 sędziów dotyczącą zabezpieczenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (tzw. sankcji VAT). Zagadnienie prawne rozpatrywane przez NSA wyłoniło się w toku rozpoznawania skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celno – Skarbowego… Czytaj dalej Aktualności: Organ podatkowy nie może zabezpieczać sankcji VAT