Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”), wydał orzeczenie w Polskiej sprawie C‑114/22. Ocenił w niej polską praktykę, zgodnie z którą podatnik jest pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że podlegająca opodatkowaniu transakcja gospodarcza jest uważana za pozorną i dotknięta nieważnością na podstawie przepisów krajowego… Czytaj dalej Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Zapraszamy do udziału w XV Forum Finansów Publicznych

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Do udziału zapraszamy: księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych naczelników i pracowników wydziałów kontroli kierowników jednostek audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery… Czytaj dalej Wydarzenia: Zapraszamy do udziału w XV Forum Finansów Publicznych

Aktualności samorządowe

Aktualności: Aport PSZOK do spółki a VAT

10 maja 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą podatkowego traktowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez gminę do Spółki. Dokument ten zawiera interesującą analizę transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP), która to podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT. Zarys sprawy Sprawę zainicjowała Gmina, która realizuje… Czytaj dalej Aktualności: Aport PSZOK do spółki a VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatkowe koszty nowo powstałej SIM

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą możliwości i sposobu odliczenia VAT od kosztów poniesionych przez nowo powstałą SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) m.in. z faktur za towary i usługi związane z budowaniem domów mieszkalnych oraz na obsługę otrzymanego przez nią aportu nieruchomości. Wątpliwości Spółki wzbudziło to jak dokonać odliczenia gdy nie rozpoczęła ona jeszcze… Czytaj dalej Aktualności: Podatkowe koszty nowo powstałej SIM

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Znamy już wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawierają one zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i w części odnoszą się do tematyki kwalifikowalności VAT. Kwestiami VAT zajmuje się podrozdział 3.5. "Podatek od towarów i usług (VAT)". Na mocy pkt 1) tego podrozdziału, podatek… Czytaj dalej Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Warto zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. I FPS 2/22 z uwagi na praktykę fiskusa stosowania przeciw podatnikom regulacji z ustaw wprowadzanych w ramach „tarcz” okołokovidowych w zakresie terminów administracyjnych. NSA stwierdził, że przepisy te w szczególności nie spowodowały wydłużenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Zarys sprawy Impulsem do wydania uchwały… Czytaj dalej Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Aktualności samorządowe

Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Warto przypomnieć, że od niedawna funkcjonuje w Polsce instytucja grup VAT  (wprowadzona została ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). Nie korzystają z niej jednak dotychczas samorządy a… Czytaj dalej Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał od dawna oczekiwane orzeczenie w sprawie opodatkowania VAT projektów parasolowych dotyczących OZE (odnawialnych źródeł energii). W sprawie C 612/21 TSUE zajął stanowisko, iż dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów OZE na rzecz jej mieszkańców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających… Czytaj dalej Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

Aktualności samorządowe

Aktualności: Azbest jednak bez VAT

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w dawno oczekiwanej przez polskie samorządy sprawie C 616/21 dotyczącej VAT od projektów usuwania azbestu (i podobnych). Zlecanie przez gminę przedsiębiorstwu czynności usuwania azbestu i odbierania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili taką wolę, nie stanowi… Czytaj dalej Aktualności: Azbest jednak bez VAT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: WSA – warunkiem zwrotu nadpłaty nie jest „uszczerbek w majątku”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał ciekawe rozstrzygnięcie, ważne dla tych podatników, którzy rozważają korekty JPK i wystąpienie o zwrot nadpłaty w VAT. Sąd zajął się bowiem sprawą, w której organ uznał, iż zwrot VAT się nie należy podatnikowi, który nie poniósł z tego tytułu "bezpośredniego uszczerbku majątkowego". Stan faktyczny Sprawę zainicjowała podatniczka (wnioskodawczyni, skarżąca),… Czytaj dalej Aktualności: WSA – warunkiem zwrotu nadpłaty nie jest „uszczerbek w majątku”

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zapowiedziano kolejne modyfikacje planowanych przepisów o fakturach ustrukturyzowanych w systemie KSeF

Ministerstwo Finansów poinformowało o dalszych modyfikacjach planowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UD468). O projekcie pisaliśmy m.in. w tym wpisie. Główne zmiany w projekcie KSeF: Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Wydłużenie o dodatkowe… Czytaj dalej Aktualności: Zapowiedziano kolejne modyfikacje planowanych przepisów o fakturach ustrukturyzowanych w systemie KSeF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jak ustalić stawkę VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała poradnik dla podatników - jak określić wysokość opodatkowania w podatku VAT. W krótkiej broszurze KIS wskazuje na kroki, które należy podjąć aby ustalić stawkę VAT. W pierwszej kolejności ustalamy, czy mamy do czynienia z:• dostawą towarów• świadczeniem usług• eksportem towarów• importem towarów• wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT)• wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) W… Czytaj dalej Aktualności: Jak ustalić stawkę VAT?

Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Zapraszamy na VII Forum Rachunkowości Budżetowej

Forum Rachunkowości Budżetowej to konferencja skierowana do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Forum stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Spotkanie stwarza również możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów, a także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Podczas VII Forum Rachunkowości Budżetowej pomożemy uczestnikom w… Czytaj dalej Wydarzenia: Zapraszamy na VII Forum Rachunkowości Budżetowej

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA o kryteriach rozróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenie

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej NSA) wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie traktowania, dla potrzeb ubezpieczeń społecznych, umowy Jednostki (instytucji artystycznej) zawartej z muzykiem orkiestry. Sąd analizował czy umowa ma cechy umowy o dzieło czy też jest jednak umową zlecenia. Ma to niebagatelne znaczenie, nie tylko dla potrzeb płatności ZUS, warto zatem przyjrzeć się argumentacji Sądu w… Czytaj dalej Aktualności: NSA o kryteriach rozróżnienia umowy o dzieło od umowy zlecenie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Slim VAT III coraz bliżej

Rząd przyjął założenia pakietu Slim VAT III, co do którego prace toczą się już od roku (pisaliśmy o tym w tym wpisie). Planowane wejście w życie kolejnych rozwiązań, mających na celu dalsze uproszczenie VAT, to 1 kwietnia tego roku. Nie uda się zatem zastosować korzystniejszych przepisów np. co do współczynnika VAT w obecnych korektach rocznych… Czytaj dalej Aktualności: Slim VAT III coraz bliżej