Najbliższe szkolenia

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zapraszamy Państwa przede wszystkim na szkolenia w formule on-line.

Nadchodzące szkolenia

 • 19.11.2020 09:30 – 15:30 Obowiązek raportowania schematów podatkowych (szkolenie on-line ) Czytaj dalej
 • 20.11.2020 09:30 – 15:30 Obowiązek raportowania schematów podatkowych (szkolenie on-line ) Czytaj dalej
 • 24.11.2020 16:00 – 17:30 XII Forum Finansów Publicznych – Panel „Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów publicznychCzytaj dalej
 • 27.11.2020, godz. 12:00 Organizacja procesu centralizacji rozliczeń VAT w JST – cykl szkoleń dla JST po kontroli NIK (szkolenie on-line) Czytaj dalej
 • 01.12.2020 Centralizacja VAT w świetle wyników kontroli NIK (webinar) Czytaj dalej
 • 09.12.2020  godz. 10:00 Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT- cykl szkoleń dla JST po kontroli NIK (szkolenie on-line) Czytaj dalej
 • 10.12.2020 Jak stosować mechanizm podzielonej płatności VAT. Obowiązkowy split payment (webinar) Czytaj dalej
 • 10.12.2020 Obowiązek raportowania schematów podatkowych (szkolenie on-line ) Czytaj dalej
 • 11.12.2020 Obowiązek raportowania schematów podatkowych (szkolenie on-line ) Czytaj dalej

Szkolenie ze schematów podatkowych (MDR) dla

Państwa Gminy / Miasta / Powiatu / Województwa / Jednostki itp.

Proponowany Program – do ewentualnych zmian

 • Kogo dotyczą nowe regulacje? Zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych.
 • Dlaczego musimy się dostosować?
 • Przybliżenie nowych przepisów:
  • Definicje korzystającego, promotora i wspomagającego, jaką rolę może mieć nasza JST (i jej jednostki)?
  • Rola spółek komunalnych, instytucji kultury,
  • Co oznacza w praktyce udostępnianie schematu?
  • Kwestie techniczne, raportowanie, organy,
  • Formy raportowania, deklaracje,
  • Definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania,
  • Co to jest korzyść podatkowa?
  • Jakich podatków dotyczą nowe przepisy?
  • Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji,
  • Sposób i termin raportowania,
  • Zakres raportowanych informacji,
  • Konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane,
  • Limity kwotowe,
  • Procedura MDR – rodzaje i treść.
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • MDR a sektor publiczny – specyfika samorządowa,
 • Procedura przyjęta przez naszą Jednostkę  – omówienie obowiązków Pracowników oraz dokumentacji, która musi być tworzona,
 • Case study (studium przypadku) na podstawie obecnie prowadzonych projektów – prosimy o przygotowanie przez Uczestników krótkiego opisu na szkolenie,
 • Sesja pytań.

Oferta naszej Kancelarii poniżej:

________________________________________________

Aktualnie realizowane szkolenia dla sektora FP

 • MDR—raportowanie schematów podatkowych—specyfika SFP
 • Zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych
 • Wybrane aspekty podatkowe projektów twórczych – 50% koszty twórców, opodatkowanie VAT i odliczenie, kwalifikacja dla ZUS umowy
 • Podatki w kulturze 2020
 • VAT w kulturze 2020
 • VAT na 2020 i 2021 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym
 • Nowości podatkowe w sektorze finansów publicznych 2020. CIT PIT VAT
 • 50% autorskie koszty twórców w 2020r., zmiany w przepisach, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia oraz planowana interpretacja ogólna
 • Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych
 • OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifikowalność VAT w projektach (wymiana pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, azbest, dopłaty do szkoleń i inne)
 • Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich
 • VAT i PIT w oświacie
 • VAT w nieruchomościach – specyfika sektora finansów publicznych
 • Kontrole NIK i Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT

Jeżeli chcieliby Państwo abyśmy zorganizowali dla Państwa szkolenie zamknięte o powyższej czy też innej tematyce lub chcą Państwo nawiązać współpracę, prosimy o kontakt z Kancelarią.