Oferta dla Sektora Finansów Publicznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów z sektora finansów publicznych, głównie samorządowych. Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilkadziesiąt gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziliśmy procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonaliśmy kilkudziesięciu centralizacji. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradzamy w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej. Pomagamy w sporach dotyczących wysokości podatku od nieruchomości.

 

Jesteśmy polską, średniej wielkości firmą a nie międzynarodową korporacją – zatem zawsze podchodzimy do naszych Klientów indywidualnie. Szanujemy Państwa czas i zajmujemy się sprawami kompletnie od A do Z nie angażując nadmiernie Państwa lub Państwa pracowników.

 

 • Wspieramy samorządy w:
  • centralizacji VAT,
  • kalkulacji pre-współczynnika VAT,
  • odzyskiwaniu podatku VAT naliczonego,
  • określaniu kwalifikowalności VAT w dotacjach,
  • określaniu właściwej wysokości podatku od nieruchomości,
  • innych podatkach czy obciążeniach,
  • podatkowych aspektach zamówień publicznych.
 • W obszarze opodatkowania samorządów również planowane są liczne zmiany przepisów. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.
 • Prezentujemy bardzo elastyczne podejście do klienta. Proponujemy, poza projektami związanymi z odzyskiwaniem VAT (rozliczanymi zwykle premią od sukcesu, tj. potrąceniem określonego procenta z odzyskanego podatku) również usługi stałego doradztwa.
 • Powodzeniem cieszą się obecnie tzw. ryczałty, tj. comiesięczne wizyty w JST, podczas których przedstawiciel Kancelarii wspiera gminę w rozliczeniach VAT, pomaga rozwiązać narosłe problemy, analizuje dokumenty (umowy, faktury), weryfikuje sporządzone deklaracje czy pomaga sporządzić korekty deklaracji.
 • Zakres prac można dostosować dowolnie do oczekiwań samorządu.