Aktualności

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

25 maja 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE” lub „Trybunał”), wydał orzeczenie w Polskiej sprawie C‑114/22. Ocenił w niej polską praktykę, zgodnie z którą podatnik jest pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że podlegająca opodatkowaniu transakcja gospodarcza jest uważana za pozorną i dotknięta nieważnością na podstawie przepisów krajowego… Czytaj dalej Aktualności: Organy podatkowe muszą wykazać oszustwo, nadużycie prawa lub brak rzeczywistego dokonania transakcji jeżeli kwestionują odliczenie VAT

Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Zapraszamy do udziału w XV Forum Finansów Publicznych

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Do udziału zapraszamy: księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych naczelników i pracowników wydziałów kontroli kierowników jednostek audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery… Czytaj dalej Wydarzenia: Zapraszamy do udziału w XV Forum Finansów Publicznych

Aktualności podatkowe

Aktualności: W podatkach gość gościowi nie równy

10 maja 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą ustalenia czy podatnik jest uprawniony do zaliczenia wydatków związanych ze spotkaniem integracyjnym do kosztów uzyskania przychodów. Zarys sporu Sprawę zainicjowała spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka” lub „C.”), która prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji. Spółka organizuje (co roku) branżowe spotkanie okolicznościowe o… Czytaj dalej Aktualności: W podatkach gość gościowi nie równy

Aktualności samorządowe

Aktualności: Aport PSZOK do spółki a VAT

10 maja 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą podatkowego traktowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez gminę do Spółki. Dokument ten zawiera interesującą analizę transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP), która to podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT. Zarys sprawy Sprawę zainicjowała Gmina, która realizuje… Czytaj dalej Aktualności: Aport PSZOK do spółki a VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatkowe koszty nowo powstałej SIM

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą możliwości i sposobu odliczenia VAT od kosztów poniesionych przez nowo powstałą SIM (Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa) m.in. z faktur za towary i usługi związane z budowaniem domów mieszkalnych oraz na obsługę otrzymanego przez nią aportu nieruchomości. Wątpliwości Spółki wzbudziło to jak dokonać odliczenia gdy nie rozpoczęła ona jeszcze… Czytaj dalej Aktualności: Podatkowe koszty nowo powstałej SIM

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Znamy już wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawierają one zasady realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 i w części odnoszą się do tematyki kwalifikowalności VAT. Kwestiami VAT zajmuje się podrozdział 3.5. "Podatek od towarów i usług (VAT)". Na mocy pkt 1) tego podrozdziału, podatek… Czytaj dalej Aktualności: Kwalifikowalność VAT w nowej perspektywie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Warto zwrócić uwagę na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. I FPS 2/22 z uwagi na praktykę fiskusa stosowania przeciw podatnikom regulacji z ustaw wprowadzanych w ramach „tarcz” okołokovidowych w zakresie terminów administracyjnych. NSA stwierdził, że przepisy te w szczególności nie spowodowały wydłużenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Zarys sprawy Impulsem do wydania uchwały… Czytaj dalej Aktualności: NSA daje podatnikom „tarczę” przeciw twierdzeniom fiskusa, iż podatki nie przedawniały się w pandemii

Aktualności podatkowe

Aktualności: TSUE – udostępnienie ładowarek do samochodów elektrycznych to dostawa towarów i należy doliczyć do niej VAT

20 kwietnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ciekawe orzeczenie w polskiej sprawie C‑282/22 mającej za przedmiot wniosek Polskiego NSA o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. NSA pytał o traktowanie dla potrzeb VAT kompleksowego świadczenia składającego się z: –        udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu), –        zapewnienia przepływu energii elektrycznej… Czytaj dalej Aktualności: TSUE – udostępnienie ładowarek do samochodów elektrycznych to dostawa towarów i należy doliczyć do niej VAT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Warto przypomnieć, że od niedawna funkcjonuje w Polsce instytucja grup VAT  (wprowadzona została ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). Nie korzystają z niej jednak dotychczas samorządy a… Czytaj dalej Aktualności: Grupy VAT w praktyce samorządowej

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał od dawna oczekiwane orzeczenie w sprawie opodatkowania VAT projektów parasolowych dotyczących OZE (odnawialnych źródeł energii). W sprawie C 612/21 TSUE zajął stanowisko, iż dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów OZE na rzecz jej mieszkańców nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających… Czytaj dalej Aktualności: Kolejna rewolucja w samorządowym VAT – tym razem projekty parasolowe (OZE)

Aktualności samorządowe

Aktualności: Azbest jednak bez VAT

30 marca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w dawno oczekiwanej przez polskie samorządy sprawie C 616/21 dotyczącej VAT od projektów usuwania azbestu (i podobnych). Zlecanie przez gminę przedsiębiorstwu czynności usuwania azbestu i odbierania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili taką wolę, nie stanowi… Czytaj dalej Aktualności: Azbest jednak bez VAT

Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo rozważa wprowadzenie składu VAT

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie do krajowego porządku prawnego instytucji składu VAT. Koncepcja przewiduje wykorzystanie znanych już przedsiębiorcom i organom podatkowym instytucji funkcjonujących na gruncie przepisów celnych (składu celnego). Zgodnie z planami Resortu, przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego (skład celny typu I) –… Czytaj dalej Aktualności: Ministerstwo rozważa wprowadzenie składu VAT

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: WSA – warunkiem zwrotu nadpłaty nie jest „uszczerbek w majątku”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał ciekawe rozstrzygnięcie, ważne dla tych podatników, którzy rozważają korekty JPK i wystąpienie o zwrot nadpłaty w VAT. Sąd zajął się bowiem sprawą, w której organ uznał, iż zwrot VAT się nie należy podatnikowi, który nie poniósł z tego tytułu "bezpośredniego uszczerbku majątkowego". Stan faktyczny Sprawę zainicjowała podatniczka (wnioskodawczyni, skarżąca),… Czytaj dalej Aktualności: WSA – warunkiem zwrotu nadpłaty nie jest „uszczerbek w majątku”

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zapowiedziano kolejne modyfikacje planowanych przepisów o fakturach ustrukturyzowanych w systemie KSeF

Ministerstwo Finansów poinformowało o dalszych modyfikacjach planowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UD468). O projekcie pisaliśmy m.in. w tym wpisie. Główne zmiany w projekcie KSeF: Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r. Wydłużenie o dodatkowe… Czytaj dalej Aktualności: Zapowiedziano kolejne modyfikacje planowanych przepisów o fakturach ustrukturyzowanych w systemie KSeF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Jak ustalić stawkę VAT?

Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała poradnik dla podatników - jak określić wysokość opodatkowania w podatku VAT. W krótkiej broszurze KIS wskazuje na kroki, które należy podjąć aby ustalić stawkę VAT. W pierwszej kolejności ustalamy, czy mamy do czynienia z:• dostawą towarów• świadczeniem usług• eksportem towarów• importem towarów• wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT)• wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT) W… Czytaj dalej Aktualności: Jak ustalić stawkę VAT?