Aktualności

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA – kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu

23 stycznia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w postępowaniu, o sygnaturze II FSK 86/16, w zakresie uznawania w koszty uzyskania przychodów kar umownych. Sprawa dotyczyła spółki produkującej napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, wody oraz nektary. W celu zracjonalizowania kosztów dostaw surowców, opakowań i sprzętu wykorzystywanego do produkcji Spółka zawarła z inną firmą ramową umowę o… Continue reading Aktualności: NSA – kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Trybunał UE o obniżonej stawce VAT na kompleksowe usługi dot. stadionu i muzeum

18 stycznia 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. C-463/16, dotyczącej możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do jednego z elementów świadczenia złożonego. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Spółką Stadion Amsterdam CV a holenderskim sekretarzem stanu ds. finansów w przedmiocie odmówienia przez tego ostatniego zastosowania przez podatnika obniżonej stawki podatku od… Continue reading Aktualności: Trybunał UE o obniżonej stawce VAT na kompleksowe usługi dot. stadionu i muzeum

Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja ogólna MF na temat sposobu ustalenia – dla potrzeb dokumentacji TP – progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju

Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018r. interpretację ogólną o sygnaturze DCT.8201.1.2018 w tematyce budzącej obecnie wiele wątpliwości, tj. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju dla potrzeb sporządzania obowiązkowej dokumentacji podatkowej - cen transferowych (TP). Interpretację wydano na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1,… Continue reading Aktualności: Interpretacja ogólna MF na temat sposobu ustalenia – dla potrzeb dokumentacji TP – progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju

Aktualności podatkowe

Aktualności: Komunikat MF – procedura VAT-marża w elektronice

MF ostrzega przed stosowaniem procedury VAT-marża w elektronice przy dostawie nowego sprzętu: Podczas stałego monitoringu popularnych platform aukcyjnych MF stwierdził powszechną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. MF przypomina: VAT-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do dostawy artykułów używanych, a nie nowych.… Continue reading Aktualności: Komunikat MF – procedura VAT-marża w elektronice

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR. W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.   Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie… Continue reading Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Na mocy nowej ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa o STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Mają one ułatwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów.… Continue reading Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – zwanej dalej: „ustawą VAT” w zakresie zmian w systemie kas rejestrujących. Projekt przewiduje także zmianę w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach… Continue reading Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Nasz artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny… Continue reading Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Aktualności samorządowe

Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Joanna Rudzka była prelegentem   IX FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH które odbyło się 20–22 listopada 2017 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu.   Forum Finansów Publicznych to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.… Continue reading Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Interpretacja ogólna MF dotycząca outsourcingu usług pomocniczych do usług medycznych

29 grudnia 2017r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygnaturze PT1.8101.5.2017.PSG.622 w odniesieniu do zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do outsourcingu usług pomocniczych, związanych z usługami medycznymi.   Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego.   Interpretacja dotyczy zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym… Continue reading Aktualności: Interpretacja ogólna MF dotycząca outsourcingu usług pomocniczych do usług medycznych