Aktualności

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Serdecznie zapraszamy na Forum Skarbników Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spotkanie odbędzie 6 lutego 2024 roku w godzinach 10:00 -15:00 w Hotelu Olsztyn Old Town w Olsztynie. Pani Mecenas Joanna Rudzka poprowadzi szkolenie pod tytułem : Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane?  Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne pod tym linkiem .

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenie: Serdecznie zapraszamy na Forum Skarbników Województwa Podlaskiego

Spotkanie odbędzie 5 lutego 2024 roku w godzinach 10:00 -15:00 w Villi Tradycja w Białymstoku. Pani Mecenas Joanna Rudzka poprowadzi szkolenie pod tytułem : Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane?  Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne pod tym linkiem .

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje rozporządzeń dotyczących obowiązkowego KSeF

Ministerstwo opublikowało projekty dwóch aktów wykonawczych dotyczących nowego systemu faktur ustrukturyzowanych czyli obowiązkowego od 1 lipca 2024 r. KSeF. Rozporządzenie techniczne do KSeF Projektowane rozporządzenie określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników korzystających z KSeF. Dotychczasowe regulacje techniczne dotyczące KSeF – rozporządzenie z… Czytaj dalej Aktualności: Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje rozporządzeń dotyczących obowiązkowego KSeF

Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejny sukces naszej Kancelarii – samorząd nie zawsze musi płacić VAT od aportu

Dzielimy się z Państwem informacją o korzystnym dla samorządów orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Orzekł on 22 listopada 2023r. iż Gmina (w okolicznościach sprawy) nie będzie działać jako podatnik VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (dalej: „ustawa VAT”) wnosząc do swojej spółki aport. Sąd zgodził się z samorządem, iż… Czytaj dalej Aktualności: Kolejny sukces naszej Kancelarii – samorząd nie zawsze musi płacić VAT od aportu

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Dostosowanie JPK do KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Projekt zawiera: - dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego), -… Czytaj dalej Aktualności: Dostosowanie JPK do KSeF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: KSeF – czy są Państwo gotowi na faktury ustrukturyzowane?

Szanowni Państwo, przypominamy, iż już za nieco ponad pół roku wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym KSeF (e-fakturach ustrukturyzowanych wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur). Jest to zatem ostatni moment na wdrożenie nowych regulacji, dostosowanie systemów, procedur czy też umów z kontrahentami. Warto aby zadali sobie Państwo m.in. następujące pytania: Czy nasze procesy wystawiania i otrzymywania… Czytaj dalej Aktualności: KSeF – czy są Państwo gotowi na faktury ustrukturyzowane?

Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok TK – podatek od garaży

Trybunał Konstytucyjny orzekł 18 października 2023r. (sygn. akt SK 23/19), iż nie jest zgodnym z Konstytucją różnicowanie wysokości podatku od nieruchomości płaconego przez właścicieli garaży wyodrębnionych i nie posiadających odrębnych od mieszkania ksiąg wieczystych. Trybunał orzekł: Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z art.… Czytaj dalej Aktualności: Wyrok TK – podatek od garaży

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Fiskus musi „miarkować” wysokość sankcji w zależności od wagi naruszenia – przepisy VAT po zmianach

Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) przewidują możliwość ustalenia przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego, potocznie zwanego "sankcją VAT". Instytucję tą regulują art. 112b i 112c ustawy o VAT, które były wielokrotnie zmieniane przez ustawodawcę. Ostatnia ze zmian dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego… Czytaj dalej Aktualności: Fiskus musi „miarkować” wysokość sankcji w zależności od wagi naruszenia – przepisy VAT po zmianach

Uncategorized

Aktualności: Kiedy odszkodowanie może stanowić koszt podatkowy?

21 września 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał ciekawą interpretację w zakresie podatkowych skutków wypłacenia odszkodowania na rzecz Kontrahenta oraz dostawy nowych produktów wolnych od wad, udokumentowanych fakturą eksportową. Istotne dla sprawy okazało się, iż przeszkodą w prawidłowym wypełnieniu zobowiązania Spółki wobec Kontrahenta była pandemia. KIS zgodził się, iż Spółka może zaliczyć do kosztów… Czytaj dalej Aktualności: Kiedy odszkodowanie może stanowić koszt podatkowy?

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Udostępnienie mieszkania zleceniobiorcom a zaliczki na PIT

Wydatki na noclegi pracowników i inne związane z wykonywaniem przez nich zadań poza miejscem zamieszkania, budzą wiele wątpliwości w praktyce. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał 13 września 2023r. interpretację dotyczącą obowiązków płatnika PIT w przypadku udostępniania mieszkania zleceniobiorcom. Co ciekawe, KIS uznał, iż nie powstaje w takim przypadku przychód w PIT. Jest to ważny… Czytaj dalej Aktualności: Udostępnienie mieszkania zleceniobiorcom a zaliczki na PIT

Aktualności samorządowe

Aktualności: Nowe wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie KSeF samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mają obecnie wiele problemów związanych z otrzymywanymi fakturami (głównie za energię elektryczną) wystawianych na JST bez danych jednostki (np. szkoły). Faktury takie powinny być, co do zasady, wystawiane na każdą z jednostek odrębnie, z podaniem jej NIP oprócz danych nabywcy (czyli JST). Czy problem ten ma szansę zamknąć KSeF czyli obowiązkowy system… Czytaj dalej Aktualności: Nowe wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie KSeF samorządów

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

23 sierpnia 2023r.  Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiążącą informację stawkową (WIS) dotyczącą usługi pielęgnacji psa. Z wnioskiem o WIS zwrócił się podatnik – lekarz weterynarii - świadczący usługę składającą się z następujących czynności: a)  badanie kliniczne i oględziny psa (sprawdzenie stanu ogólnego psa, palpacyjne omacanie gruczołów mlekowych, jąder, sprawdzenie stanu uzębienia, skóry, oczu, ocena… Czytaj dalej Aktualności: Pielęgnacja psa bez prawa do preferencji podatkowych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Uwaga konkurs

Jesteś pracownikiem działu finansowo-księgowego jsfp? Sprawdź swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów publicznych! Weź udział w ogólnopolskim konkursie, wypełnij test i zdobądź tytuł Mistrza Finansów Publicznych. Wygraj 2000 zł i inne cenne nagrody! 🏆 Jak wziąć udział? To tylko 2 kroki! ✅ Wejdź na https://mistrz.finansepubliczne.pl/zgloszenie/ ✅ Rozwiąż test zgłoszeniowy w terminie do 1 października!… Czytaj dalej Wydarzenia: Uwaga konkurs

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Definicja budowli musi znaleźć się w przepisach podatkowych

Trybunał Konstytucyjny wydał 4 lipca 2023 r. orzeczenie o sygn. SK 14/21, w którym uznał podatkową definicję budowli -z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - za niezgodną z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz nakazał Parlamentowi poprawienie wadliwego przepisu. Straci on moc obowiązującą za… Czytaj dalej Aktualności: Definicja budowli musi znaleźć się w przepisach podatkowych

Aktualności podatkowe

Aktualności: Nowa technologia uprawnia do ulgi w CIT

27 lipca 2023r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację podatkową w materii traktowania dla potrzeb CIT kosztów prac rozwojowych dotyczących opracowania nowej technologii spawania i gięcia. Stan faktyczny Sprawę wszczęła Spółka (Wnioskodawca), która świadczy usługi w zakresie spawalnictwa i posiada doświadczenie w łączeniu materiałów różnego rodzaju (m.in.: metali i kompozytów). Spółka posiada również wiedzę… Czytaj dalej Aktualności: Nowa technologia uprawnia do ulgi w CIT