Aktualności

Aktualności podatkowe

Aktualności: Skład surowcowy a nie prezentacja w sklepie czy opakowanie decyduje o niższej stawce VAT – niekorzystne dla producentów orzeczenie NSA

13 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w ciekawej sprawie o sygn. I SA/Kr 972/15, dotyczącej stosowania właściwej stawki VAT na produkty podobne. Postępowanie dotyczyło istotnej obecnie kwestii sporów o właściwą stawkę VAT na produkty np. o podobnej nazwie choć innym składzie. Jest to kluczowe zagadnienie dla wielu podatników, gdyż nabywcą tego rodzaju towarów… Czytaj dalej Aktualności: Skład surowcowy a nie prezentacja w sklepie czy opakowanie decyduje o niższej stawce VAT – niekorzystne dla producentów orzeczenie NSA

Aktualności samorządowe

Aktualności: Wsteczna centralizacja VAT samorządów – wymóg przy odliczaniu podatku?

W dniu 12 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął do rozpoznania w składzie 7 sędziów sprawę (sygn. I FPS 7/17) dotyczącą wielu samorządów w Polsce. NSA rozstrzygnie czy organy podatkowe mogą wymagać od samorządów wstecznej centralizacji gdy te występują z żądaniem zwrotu VAT powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września… Czytaj dalej Aktualności: Wsteczna centralizacja VAT samorządów – wymóg przy odliczaniu podatku?

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejne zmiany w VAT m.in. sprzedaż budynków i budowli, 15% sankcja, nadpłata a „wzbogacenie”

27 lutego 2018r. opublikowano nowy, bardzo obszerny, projekt zmian w przepisach tj. projekt z dnia 13 lutego 2018 r. W jego ramach Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62… Czytaj dalej Aktualności: Kolejne zmiany w VAT m.in. sprzedaż budynków i budowli, 15% sankcja, nadpłata a „wzbogacenie”

Aktualności podatkowe

Aktualności: Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone

Ministerstwo Finansów pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych Wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r. – przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów, który trafił do konsultacji wewnątrzresortowych. To… Czytaj dalej Aktualności: Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Uchwała NSA – uchylenie decyzji powoduje brak przerwania biegu przedawnienia

26 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę o sygn. I FPS 5/17 mającą duże znaczenie przy ocenie ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Sprawa jest też istotna dla wielu podatników, należy bowiem podkreślić, iż liczne postępowania zostały zawieszone do czasu wydania tej uchwały. Treść uchwały to: Uchylenie decyzji ostatecznej w zakresie określenia… Czytaj dalej Aktualności: Uchwała NSA – uchylenie decyzji powoduje brak przerwania biegu przedawnienia

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: NSA – kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu

23 stycznia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w postępowaniu, o sygnaturze II FSK 86/16, w zakresie uznawania w koszty uzyskania przychodów kar umownych. Sprawa dotyczyła spółki produkującej napoje bezalkoholowe, soki owocowe i warzywne, wody oraz nektary. W celu zracjonalizowania kosztów dostaw surowców, opakowań i sprzętu wykorzystywanego do produkcji Spółka zawarła z inną firmą ramową umowę o… Czytaj dalej Aktualności: NSA – kara umowna stanowi koszt uzyskania przychodu

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Trybunał UE o obniżonej stawce VAT na kompleksowe usługi dot. stadionu i muzeum

18 stycznia 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. C-463/16, dotyczącej możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do jednego z elementów świadczenia złożonego. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Spółką Stadion Amsterdam CV a holenderskim sekretarzem stanu ds. finansów w przedmiocie odmówienia przez tego ostatniego zastosowania przez podatnika obniżonej stawki podatku od… Czytaj dalej Aktualności: Trybunał UE o obniżonej stawce VAT na kompleksowe usługi dot. stadionu i muzeum

Aktualności podatkowe

Aktualności: Interpretacja ogólna MF na temat sposobu ustalenia – dla potrzeb dokumentacji TP – progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju

Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018r. interpretację ogólną o sygnaturze DCT.8201.1.2018 w tematyce budzącej obecnie wiele wątpliwości, tj. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju dla potrzeb sporządzania obowiązkowej dokumentacji podatkowej - cen transferowych (TP). Interpretację wydano na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa1,… Czytaj dalej Aktualności: Interpretacja ogólna MF na temat sposobu ustalenia – dla potrzeb dokumentacji TP – progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju

Aktualności podatkowe

Aktualności: Komunikat MF – procedura VAT-marża w elektronice

MF ostrzega przed stosowaniem procedury VAT-marża w elektronice przy dostawie nowego sprzętu: Podczas stałego monitoringu popularnych platform aukcyjnych MF stwierdził powszechną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektronika, zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. MF przypomina: VAT-marża w elektronice ma zastosowanie wyłącznie do dostawy artykułów używanych, a nie nowych.… Czytaj dalej Aktualności: Komunikat MF – procedura VAT-marża w elektronice

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR. W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.   Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie… Czytaj dalej Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Na mocy nowej ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa o STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Mają one ułatwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów.… Czytaj dalej Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – zwanej dalej: „ustawą VAT” w zakresie zmian w systemie kas rejestrujących. Projekt przewiduje także zmianę w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach… Czytaj dalej Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Nasz artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny… Czytaj dalej Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Aktualności samorządowe

Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Joanna Rudzka była prelegentem   IX FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH które odbyło się 20–22 listopada 2017 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu.   Forum Finansów Publicznych to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.… Czytaj dalej Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Interpretacja ogólna MF dotycząca outsourcingu usług pomocniczych do usług medycznych

29 grudnia 2017r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygnaturze PT1.8101.5.2017.PSG.622 w odniesieniu do zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do outsourcingu usług pomocniczych, związanych z usługami medycznymi.   Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego.   Interpretacja dotyczy zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym… Czytaj dalej Aktualności: Interpretacja ogólna MF dotycząca outsourcingu usług pomocniczych do usług medycznych