Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

13 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa STIR. W BIP MF udostępniona została wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.   Najważniejszym celem ustawy STIR jest ograniczenie… Continue reading Aktualności: Weszły w życie zmiany w VAT tzw. STIR

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Na mocy nowej ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) tzw. ustawa o STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Mają one ułatwić przedsiębiorcom weryfikację rzetelności ich kontrahentów.… Continue reading Aktualności: Wykazy podmiotów VAT na stronach MF

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – zwanej dalej: „ustawą VAT” w zakresie zmian w systemie kas rejestrujących. Projekt przewiduje także zmianę w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach… Continue reading Aktualności: Kasy on line – projekt ustawy

Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Nasz artykuł w miesięczniku Finanse Publiczne Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem, ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny… Continue reading Aktualności: Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców

Aktualności samorządowe

Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Joanna Rudzka była prelegentem   IX FORUM FINANSÓW PUBLICZNYCH które odbyło się 20–22 listopada 2017 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu.   Forum Finansów Publicznych to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.… Continue reading Aktualności: Forum Finansów Publicznych

Aktualności podatkowe

Aktualności: Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

"Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", czyli porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski precyzuje zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach CbC. W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą… Continue reading Aktualności: Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

Aktualności podatkowe

Aktualności: Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Komunikat MF na temat nowej opłaty recyklingowej.   1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy (1) wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej… Continue reading Aktualności: Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Rejestr podatników VAT, Centralne Repozytorium Kas i inne plany MF uszczelniania VAT

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską, opisuje dalsze plany Minister twa co do uszczelniania VAT. Kolejną inicjatywą legislacyjną jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (numer w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UA34). Głównym założeniem projektowanej ustawy jest… Continue reading Aktualności: Rejestr podatników VAT, Centralne Repozytorium Kas i inne plany MF uszczelniania VAT

Aktualności podatkowe

Aktualności: Targi z noclegiem, kolacją i koncertem a KUP

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 15 listopada 2017r. ciekawe orzeczenie (sygn. II FSK 2725/15) w sprawie zasadności zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków o mieszanym charakterze, reklamowo – reprezentacyjnym. Wyrok ten stanowi odejście od dotychczasowej restrykcyjnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych i jest korzystny dla podatnika.   Sprawa dotyczyła spółki produkującej szklane opakowania. Działając z zamiarem poszerzenia… Continue reading Aktualności: Targi z noclegiem, kolacją i koncertem a KUP

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: TK o opodatkowaniu budynku i budowli

Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z 13 grudnia 2017 r. (Sygn. akt SK 48/15), że art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1… Continue reading Aktualności: TK o opodatkowaniu budynku i budowli