Oferta dla Biznesu

 

Czym się zajmujemy ?

 • Bieżące doradztwo prawno-podatkowe
 • Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych skutków transakcji (m.in. analiza umów)
 • Występowanie o interpretację przepisów podatkowych do Ministra Finansów
 • Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy przekształceniach
 • Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności rozliczeń podatkowych
 • Podatkowe due diligence
 • Pomoc w czasie postępowań podatkowych
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
 • Doradztwo w zakresie cen transferowych
 • Doradztwo prawne
 • Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i mailowe)
 • Szkolenia dla firm i otwarte
 • Doradztwo w języku polskim i angielskim
 • Praktyczne analizy odpowiadające wprost na pytania klientów
 • Bezpośredni kontakt z licencjonowanym doradcą podatkowym
 • Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu postępowań podatkowych

W naszej codziennej działalności, wspieramy podatkowo największe polskie i światowe przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne (jednostki sektora finansów publicznych, gminy, związki, instytuty, agencje).