Szkolenia dla firm

Szanowni Państwo,

osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw podatkowych borykają się z wieloma problemami interpretacyjnymi. Często zmieniające się przepisy, sprzeczne stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych stanowią dodatkowe czynniki ryzyka. W konsekwencji, pojawia się potrzeba wsparcia profesjonalnego doradcy podatkowego i prawnego. Kancelaria przygotowała elastyczną ofertę szkoleń wychodzącą naprzeciw powyższym oczekiwaniom.

Jeżeli chcieliby Państwo abyśmy zorganizowali dla Państwa szkolenie zamknięte lub chcą Państwo nawiązać współpracę, prosimy o kontakt z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

50% autorskie koszty twórców w 2019r., zmiany w przepisach, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia oraz planowana interpretacja ogólna

 

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy zostały niedawno znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów.

Minister Finansów opublikował planowaną treść interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów twórców. W dokumencie wskazano na warunki formalne rozpoznawania 50% kosztów i wyjaśniono kto uprawniony jest do tej preferencji, w świetle nowych przepisów. Jednakże, w planowanej interpretacji brakuje odniesienia się do licznych niejasności zgłaszanych przez płatników w odniesieniu do interpretacji przepisu wprowadzającego rodzaje przychodów, do których można stosować podwyższone KUP.

Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 1. Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych
 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje.

 

 1. Kto jest twórcą i definicja utworu
 • prawa autorskie,
 • definicje,
 • orzecznictwo,
 • czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.
 1. Praktyka stosowania
 • interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądowe,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

 

 1. Planowana interpretacja ogólna
 • wytyczne w zakresie działalności twórczej,
 • wymogi formalne,
 • przyjęcie utworu przez pracodawcę.

 

 1. Aspekty praktyczne
 • rola umów,
 • regulaminy wynagradzania,
 • odpowiednie dokumentowanie,
 • ewidencje,
 • stanowiska twórcze,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?
 1. ZUS w projektach twórczych
 • istota umowy o dzieło,
 • umowa o dzieło a zlecenie,
 • powtarzalność czynności i ich rezultat,
 • kontrole w tym zakresie,
 • Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
 • Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe).

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Prowadziła liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych, podatku od nieruchomości i międzynarodowego opodatkowania, realizowane dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów działających w różnych branżach. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Finanse Publiczne, Wspólnota, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych.

Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej. Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Od lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Pomaga wdrażać projekty unijne, w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących 50% KUP twórców oraz najnowszych i planowanych zmian tych przepisów jak również praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń).