Zmiany VAT dla firm

Szanowni Państwo,

2017rok przynosi wiele nowych regulacji w prawie podatkowym, głównie dotyczy to podatku od towarów i usług. W 2016r. obserwowaliśmy ponadto wielokrotne zmiany podejścia organów podatkowych do tematyki podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala również inaczej spojrzeć na interpretację wielu przepisów.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie kompleksowo tematykę nadchodzących zmian w przepisach oraz praktykę stosowania doczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości.

 

VAT w 2017r. – podzielona płatność VAT, odwrotne obciążenie, sankcje z ustawy VAT, obowiązek podatkowy, prawo odliczenia VAT

 

 1. Podzielona płatność w VAT
 • projekt ustawy, stan prac,
 • planowane modele i ich działanie,
 • wpływ na płynność przedsiębiorstw,
 • ryzyka dla przedsiębiorców,
 • konto VAT,
 • zachęty podatkowe,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Nowe regulacje w zakresie odwrotnego obciążenia
 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • katalog towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • faktury i deklaracje,
 • problemy praktyczne.

 

 1. Sankcje w ustawie w 2017r.
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
 • sankcja 30%, 20% i 100%,
 • orzecznictwo sądowe w tej materii,
 • postępowanie dotyczące korekt deklaracji w nowym stanie prawnym.

 

 1. Odliczenie VAT
 • kiedy VAT podlega odliczeniu,
 • moment odliczenia,
 • faktury i kwestie formalne,
 • związek z czynnościami opodatkowanymi,
 • współczynnik i prewspółczynnik,
 • alokacja bezpośrednia zakupów.

 

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego
 • zasady ogólne i wyjątki,
 • orzecznictwo sądowe,
 • moment dokonania dostawy i wyświadczenia usługi,
 • zaliczki,
 • usługi i dostawy ciągłe.

 

 1. Przepisy dotyczące wyłudzeń w VAT – reperkusje dla zwykłych podatników
 • zwroty VAT,
 • Krajowa Administracja Skarbowa,
 • puste faktury i orzecznictwo sądowe,
 • pojęcie należytej staranności w VAT, jak daleko sprawdzać kontrahenta?

 

 

Wykładowca

 

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa, Finanse Publiczne) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczyła jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.