Uncategorized

Aktualności: Zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych samorządom

10 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające zwolnienie z VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego i ich związków; samorządowych jednostek organizacyjnych jak również jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego. Zwolnienie ma jednak zastosowanie wyłącznie do umów dotyczących tych nieruchomości,… Czytaj dalej Aktualności: Zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości mieszkalnych samorządom

Uncategorized

Aktualności: Brak zwrotu nadpłaty a bezczynność organu samorządowego i rażące naruszenie prawa – kiedy Organ naraża się na grzywnę?

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Kielcach wydał 17 marca 2022r. ciekawe orzeczenie w obszarze naruszenia obowiązków przez samorządowy organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości. Sąd uznał, iż rzeczywiście skarga na bezczynność organu była zasadna, gdyż Burmistrz nie zwrócił nadpłaty podatku w terminie. Jednakże, Sąd nie stwierdził potrzeby nakładania na organ grzywny, czego domagał się… Czytaj dalej Aktualności: Brak zwrotu nadpłaty a bezczynność organu samorządowego i rażące naruszenie prawa – kiedy Organ naraża się na grzywnę?

Uncategorized

Aktualności: Ministerstwo objaśnia podatkowe implikacje wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności

14 kwietnia 2020r. opublikowano wydane przez Ministerstwo objaśnienia z 9 kwietnia 2020 r. dotyczące stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszących się do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadziła z mocą od 2019r. szereg… Czytaj dalej Aktualności: Ministerstwo objaśnia podatkowe implikacje wykorzystywania samochodu osobowego w prowadzonej działalności

Uncategorized

Aktualności: TSUE o korzystaniu przez fiskusa z dowodów z postępowań toczonych w sprawach innych podatników

Trybunał w orzeczeniu w sprawie C‑189/18 uznał, że organy skarbowe mogą co prawda w trakcie weryfikacji prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) być związane ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokonanymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań administracyjnych wszczętych przeciwko dostawcom kontrolowanego podatnika, na których zostały oparte decyzje, które stały się ostateczne, stwierdzające… Czytaj dalej Aktualności: TSUE o korzystaniu przez fiskusa z dowodów z postępowań toczonych w sprawach innych podatników

Uncategorized

Aktualności: Ograniczenie do 50% odliczenia VAT od samochodów do końca 2022r.

Rada (UE) wydała dla Polski decyzję wykonawczą, która przedłuża do 31 grudnia 2022 r. m.in. ograniczenie do wysokości 50% prawa do odliczania VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli takie pojazdy nie są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że decyzją wykonawczą Rady… Czytaj dalej Aktualności: Ograniczenie do 50% odliczenia VAT od samochodów do końca 2022r.