Aktualności podatkowe

Aktualności: TSUE o proporcji odliczania VAT kosztów mieszanych zakładu głównego (centrali) i oddziału zarejestrowanych w różnych krajach

24 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C‑165/17 dotyczącej współczynnika odliczenia VAT od wydatków mieszanych zakładu zagranicznej osoby prawnej (tj. wiążących się zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi np. usługi finansowe czy ubezpieczeniowe). Trybunał zajął się sporem pomiędzy Morgan Stanley & Co International plc a francuskim ministrem gospodarki i finansów… Czytaj dalej Aktualności: TSUE o proporcji odliczania VAT kosztów mieszanych zakładu głównego (centrali) i oddziału zarejestrowanych w różnych krajach

Aktualności samorządowe

Aktualności: Czy po zmianie ustawy o OZE Gminy będą musiały zwrócić kwalifikowany VAT?

  Z uwagi na zmianę przepisów o Odnawialnych Źródłach Energii, Gminy, które zdecydowały się uczestniczyć w projektach dotyczących OZE oraz przyłączyć swoją instalację do sieci, otrzymują obecnie pisma nakazujące im zwrot części dotacji odpowiadającej VAT kwalifikowanemu gdyż podlega on teraz odliczeniu. Dodatkowo, na zwrot mają jedynie 14 dni, pod groźbą naliczania odsetek. Gminy zastanawiają się… Czytaj dalej Aktualności: Czy po zmianie ustawy o OZE Gminy będą musiały zwrócić kwalifikowany VAT?

Aktualności samorządowe

Aktualności: Gminy odliczą VAT od inwestycji, których przeznaczenie zmieniły – korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok istotny dla sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządów. Sąd zajął stanowisko w sprawie polskiej Gminy Ryjewo (sygn. C 140/17), której fiskus odmówił prawa do korekty odliczenia VAT naliczonego od nieruchomości, której przeznaczenie gmina zmieniła (świetlica najpierw służyła lokalnej społeczności a potem gmina postanowiła ją wynajmować komercyjnie).… Czytaj dalej Aktualności: Gminy odliczą VAT od inwestycji, których przeznaczenie zmieniły – korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zmiany w unijnym VAT – Komisja ogłasza model docelowy

Komisja Europejska zaproponowała 25 maja 2018r. szczegółowe techniczne zmiany unijnych przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT), które uzupełniają niedawną reformę systemu mającą na celu uczynienie go bardziej odpornym na oszustwa. Zmiany mają wprowadzić docelowy model tego podatku we Wspólnocie. Należy bowiem przypomnieć, że system podatku VAT w Unii Europejskiej działa już od 25 lat w formie tymczasowej.… Czytaj dalej Aktualności: Zmiany w unijnym VAT – Komisja ogłasza model docelowy

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odliczanie VAT z faktur korygujących po terminie

21 marca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C 533/16 Volkswagen AG przeciwko Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky istotnej dla podatników dochodzących odliczenia VAT z faktur korygujących zdarzenia mające miejsce więcej niż 5 lat temu. Trybunał orzekł, że organy podatkowe nie mogą odmawiać zwrotu VAT z faktur korygujących, w których VAT został wykazany i… Czytaj dalej Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odliczanie VAT z faktur korygujących po terminie

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Kolejne zmiany w VAT m.in. sprzedaż budynków i budowli, 15% sankcja, nadpłata a „wzbogacenie”

27 lutego 2018r. opublikowano nowy, bardzo obszerny, projekt zmian w przepisach tj. projekt z dnia 13 lutego 2018 r. W jego ramach Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62… Czytaj dalej Aktualności: Kolejne zmiany w VAT m.in. sprzedaż budynków i budowli, 15% sankcja, nadpłata a „wzbogacenie”

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Brak adresu prowadzenia działalności na fakturze nie pozbawia odliczenia

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 15 listopada kolejny wyrok potwierdzający, iż prawo podatnika do odliczenia VAT nie może być ograniczane przez błędy formalne np. na fakturze (wyrok w sprawach połączonych C 374/16 i C 375/16). Tym razem spór dotyczył podania błędnego adresu na fakturze. TSUE podkreślił, iż przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006… Czytaj dalej Aktualności: Brak adresu prowadzenia działalności na fakturze nie pozbawia odliczenia

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok TSUE – polskie przepisy o VAT od sprzedaży budynku sprzeczne z prawem UE

Trybunału Sprawiedliwości UE wydał 16 listopada 2017 r. orzeczenie w polskiej sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16). TSUE uznał, iż polskie przepisy, które uzależniają zwolnienie z podatku od wartości dodanej w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach… Czytaj dalej Aktualności: Wyrok TSUE – polskie przepisy o VAT od sprzedaży budynku sprzeczne z prawem UE

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odmowa prawa do odliczenia z faktury

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 19 października 2017 r. wyrok o sygn. C‑101/16 dotyczący bardzo aktualnej obecnie sprawy - odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu faktury otrzymanej przez podatnika VAT od podmiotu dla potrzeb VAT nie zarejestrowanego. Trybunał uznał, że nie jest zgodna z prawem unijnym (Dyrektywą 2006/112) regulacja funkcjonująca w Rumunii, na mocy której podatnikowi odmawia… Czytaj dalej Aktualności: Wyrok Trybunału UE – odmowa prawa do odliczenia z faktury

Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zwolnienie VAT a interes publiczny – TSUE

21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie: Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie, C‑605/15. Postępowanie było prowadzone na wniosek złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2015 r. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Ministrem Finansów a Aviva w… Czytaj dalej Aktualności: Zwolnienie VAT a interes publiczny – TSUE