Aktualności samorządowe

Aktualności: Sprzedaż węgla przez gminy a VAT

Sejm uchwalił, 20 października 2022r., ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nad którą trwają jeszcze prace parlamentarne. Ustawa ta wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego przez gminy. Rozwiązanie to będzie mieć jednak istotne implikacje dla rozliczeń VAT. Jednym z problemów podatkowych z tym związanych zajął się Minister Finansów. Opublikowano projekt Rozporządzenia zmieniającego… Czytaj dalej Aktualności: Sprzedaż węgla przez gminy a VAT

Aktualności podatkowe

Aktualności: Wyższe składki ZUS uchwalone

24 listopada 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określają, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na… Czytaj dalej Aktualności: Wyższe składki ZUS uchwalone

Aktualności podatkowe

Aktualności: Uchwalono zmiany w CIT, PIT i akcyzie

27 października Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących CIT, PIT i podatku akcyzowego.     Projekty przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu to: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby… Czytaj dalej Aktualności: Uchwalono zmiany w CIT, PIT i akcyzie