Aktualności podatkowe

Aktualności: Uchwalono zmiany w CIT, PIT i akcyzie

sejm27 października Sejm uchwalił zmiany w przepisach dotyczących CIT, PIT i podatku akcyzowego.

 

 

Projekty przyjęte przez Sejm i skierowane do Senatu to:

  1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – projekt dotyczy uszczelnienia systemu podatkowego od osób prawnych, MF argumentuje, że projekt zapewni powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu – link,
  2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa – projekt dotyczy zmiany brzmienia art. 181 ustawy przez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej; wskazania trybu udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o sytuacji podatkowej podatnika, z wyłączeniem tajemnicy skarbowej

    (link),

  3. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych – projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – objęcia krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowy („pakiet tytoniowy”), (link),
  4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – projekt dotyczy wprowadzenia obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach

    (link).

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *