Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyjaśnienia MF w sprawie braku wirtualnych rachunków rozliczeniowych, powierniczych i depozytowych na tzw. białej liście

Minister Finansów odpowiedział na interpelację poselską dotycząca jednej z wielu wątpliwości wiążących się z wchodzącymi na dniach przepisami o obowiązkowym sprawdzaniu kont kontrahentów w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista”) – płatności masowych (tj. rachunków wirtualnych wykorzystywanych przez podatników dostarczających towary i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów) i innych nie zgłaszanych do rejestru podatników udostępnianego przez Szefa KAS. Minister wskazał, że rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Jest to spory problem dla podatników i wystawców faktur, gdyż dotyczy tak powszechnych płatności jak opłaty za prąd, usługi telekomunikacyjne i inne media.

Minister zapewnia, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu skarbowego w celu ich zamieszczenia w wykazie. Nabywca nie znajdzie ich zatem w udostępnionej bazie danych.

Jednocześnie Ministerstwo informuje, że obecnie trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników VAT, w tym również w zakresie wykorzystania tzw. „masek” do weryfikacji rachunków wirtualnych i przed końcem bieżącego roku zostaną wypracowane zasady zapewniające bezpieczeństwo dokonywania płatności na takie rachunki.

Odnośnie dokonywania wpłat na rachunki depozytowe lub powiernicze Ministerstwo wskazuje na moment zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, a mianowicie kosztem uzyskania przychodu może być koszt faktycznie poniesiony, w przypadku zaś rachunków powierniczych i depozytowych, środki pieniężne zostają jedynie zabezpieczone do czasu realizacji umowy.

Gdyby jednak wpłata na rachunek powierniczy i depozytowy została potwierdzona fakturą, nabywca – jak wyjaśnia – może złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o wpłacie dokonanej na rachunek spoza wykazu i tym samym uwolnić się od negatywnych konsekwencji.

Zmodyfikowane mocą ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. przepisy ustaw o podatkach dochodowych, pełnią niejako rolę uzupełniającą (mają charakter wtórny) w stosunku do rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, do których to regulacji przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT odwołują się w sposób bezpośredni.

Jednocześnie MF informuje, że kwestia dotycząca rachunków wirtualnych, powierniczych i depozytowych będzie omówiona w przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów Objaśnieniach podatkowych.

Przypominamy, że sankcje te obowiązują dopiero od nowego roku, możliwe zatem, że Ministerstwo będzie w stanie przedstawić nieco bardziej przystępne rozwiązanie niż składanie zgłoszeń do US.

Interpelacja nr 32747

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *