Aktualności podatkowe

Aktualności: MF planuje opracowanie zasad dotyczących skutków podatkowych korzystania z kart paliwowych (w wyniku orzecznictwa TSUE)


Ministerstwo rozpoczęło konsultacje w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. Uwzględniając wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowania transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C‑235/18, w celu m.in. ochrony uczciwych podatników oraz zapewnienia pewności obrotu prawnego, Ministerstwo Finansów rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać klasyfikacji transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych jako dokonywanej na rzecz użytkownika karty: (i) dostawy towaru lub świadczenia usługi albo (ii) świadczenia usługi finansowej. Zastosowanie się do opracowanych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w przypadku transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Przypomnijmy, że 15 maja 2019 r. TSUE wydał orzeczenie w sprawie C‑235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH. Trybunał orzekł, że art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z podatku od wartości dodanej w rozumieniu tego przepisu.

Zdaniem Trybunału w sprawie Vega International nie dysponuje paliwem, od zakupu którego domaga się zwrotu VAT, jak właściciel. W konsekwencji, transakcja pomiędzy Vega International a Vega Poland stanowi świadczenie usług, a nie dostawę towarów. Zdaniem Trybunału, udostępnienie przez Vega International kart paliwowych na rzecz Vega Poland stanowi transakcję finansową, która może korzystać ze zwolnienia z VAT. Oznacza to brak możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W świetle dotychczasowej praktyki – odmiennej niż ta wynikająca z przedmiotowego orzeczenia Trybunału – stosowania przepisów ustawy o VAT udostępnienie przez Vega International kart paliwowych na rzecz Vega Poland byłoby traktowane nie jako świadczenie usług, ale dostawa towaru (paliwa).

W konsekwencji, Ministerstwo zwraca się do firm prośbą o przesłanie na adres konsultacje.kartypaliwowe@mf.gov.pl informacji o najbardziej typowych dla działalności gospodarczej modelach funkcjonowania kart paliwowych (zarówno w formie opisowej i graficznej).

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *