Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo rozważa wprowadzenie składu VAT

low angle view of slightly opened door structure

Ministerstwo Finansów rozważa wdrożenie do krajowego porządku prawnego instytucji składu VAT. Koncepcja przewiduje wykorzystanie znanych już przedsiębiorcom i organom podatkowym instytucji funkcjonujących na gruncie przepisów celnych (składu celnego). Zgodnie z planami Resortu, przez „Skład VAT”, należy rozumieć skład celny, o którym mowa w art. 242 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego (skład celny typu I) – z wyłączeniem wyrobów akcyzowych (wyroby akcyzowe nie będą podlegać procedurze składu VAT). Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.

Dostawa towarów oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegałoby opodatkowaniu wg stawki 0% VAT (w prawie unijnym – zwolnienie z VAT z prawem do odliczenia). Dostawa towarów obejmowanych procedurą składu VAT podlegałaby opodatkowaniu wg 0% stawki VAT jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) podatnik wystawił fakturę dokumentującą tę dostawę z wykorzystaniem KSEF
i oznaczył na fakturze podstawę prawną stosowanej stawki 0% (dostawa towarów
obejmowanych procedurą składu VAT),
b) towary zostały wprowadzone do składu VAT,
c) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy otrzymał od nabywcy dokument potwierdzający objęcie towarów procedurą składu VAT.

Opodatkowaniu wg stawki VAT 0% podlegałoby również świadczenie usług w składzie VAT, bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami. Przykładem usług bezpośrednio związanych ze składowanymi towarami może być sortowanie, przeładunek, pakowanie, utrzymanie towarów we właściwym stanie lub temperaturze, konserwacja towarów.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie powyższej koncepcji. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem.

Ministerstwo uzasadnia pomysł doświadczeniami innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 – 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Ministerstwo podaje przykład:

Więcej na stronie resortu finansów: LINK.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *