Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Podatek od środków transportowych wzrośnie

Ministerstwo Finansów informuje, że stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2023 zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 21 października w Monitorze Polskim pod poz. 1001.

Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wyniosą:

Zaś dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Podwyżka obejmie też przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Stawki te są podstawą dla gmin do ewentualnego podwyższenia podatków lokalnych na ich terenie. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa rada gminy w drodze uchwały. Obwieszczenie ma zastosowanie do stawek roku 2023.

LINK do obwieszczenia.

Przypominamy, iż górne stawki podatków lokalnych opublikowano w MP 2022r. poz. 731 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 – LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Grafika jest własnością Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *