Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: SLIM VAT III – kolejne propozycje zmian w przepisach podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało dalsze propozycje założeń zmian podatkowych, tym razem dotyczą one VAT i stanowią kolejną odsłonę „SLIM VAT” (III).

Najważniejsze elementy pakietu to:

  • Rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT. Podatek naliczony i należny będą rozliczane w tym samym okresie (w tej samej deklaracji) przez co VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika. Nie będzie miało znaczenia czy i w którym miesiącu podatnik otrzymał fakturę od unijnego kontrahenta. Stanowi to dostosowanie ustawy do orzecznictwa TSUE.
  • Urealnienie progów dotyczących współczynnika VAT -z 500 do 10.000 zł wzrośnie limit kwoty podatku naliczonego niepodlegającej odliczeniu pozwalający na nieobliczanie proporcji odliczenia VAT przy proporcji przekraczającej 98%. Obowiązek kalkulacji proporcji VAT zostanie zdjęty z wielu podatników wykazujących tzw. sprzedaż mieszaną i to już za rok 2022.
  • Podobnie, rozliczenia za styczeń ułatwi opcja rezygnacji z korekty rocznej (przy niewielkiej różnicy pomiędzy proporcją wstępną i ostateczną).
  • Nie będzie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu) w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar).
  • Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej oprócz daty dokonania / zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi – datę otrzymania zapłaty zaliczki (jeśli jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).
  • Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane do zapłaty kolejnych danin, m. in. podatku handlowego, opłaty cukrowej i opłaty od „małpek”.
  • Zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniający do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku, wzrośnie z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR, dzięki czemu nawet 40 tys firm będzie mogło rozliczyć się kasowo i składać deklaracje za okresy kwartalne.
  • Członek grupy VAT będzie mógł przekazywać środki ze swojego rachunku VAT na rachunek VAT przedstawiciela grupy VAT. Przekazanie będzie dokonywane komunikatem przelewu podobnym do „przekazania własnego”.

Ponadto, planowane jest obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (do 10 i 5%) co ma mieć też zastosowanie do toczących się postępowań.

Założenia nowelizacji zawierają też zmianę mającą dostosować polskie przepisy do wyroku TSUE w polskiej sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna. Nowelizacja jednak wprowadza kryterium należytej staranności, zaś TSUE uznał za niezgodne z prawem UE sankcjonowanie (20% dodatkowym zobowiązaniem podatkowym) nieprawidłowości „wynikającej z błędu w ocenie popełnionego przez strony transakcji, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa”.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 14 lutego 2022 r.

LINK do projektu i konsultacji zmian

KOMENTARZ Joanny Rudzkiej w Rzeczpospolitej na temat zmian.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *