Aktualności podatkowe

Aktualności: Ministerstwo wyjaśnia pakiet VAT e-commerce

luxury silk dress with empty postcard in package

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw stanowią implementację unijnego pakietu e-commerce. Ministerstwo opublikowało projekt objaśnień podatkowych, w których zawiera stanowisko co do najważniejszych rozwiązań pakietu.

W projekcie omówiono:

  1. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość WSTO (definicję, miejsce dostawy),
  2. sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI (definicję, miejsce dostawy),
  3. rolę operatorów interfejsów elektronicznych (platform),
  4. procedury szczególne tzw. One Stop Shop – OSS (procedura unijna i nieunijna),
  5. procedura szczególna tzw. Import One Stop Shop – IOSS (procedura importu),
  6. uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”).

Projekt objaśnień zawiera wiele przykładów. W zakresie nowych obowiązków operatorów interfejsów elektronicznych (platform) przedstawiono następujące stanowiska:

Przykład

Polski konsument zamawia towar o wartości 100 EUR za pośrednictwem platformy od polskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Polsce. Sprzedawca wysyła towar do polskiego konsumenta.

W tej sytuacji platforma nie będzie mieć obowiązku rozliczenia VAT ponieważ sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest polskim podmiotem. W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE obowiązek podatkowy platformy dotyczy wyłącznie sytuacji gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich do unijnych konsumentów.

Za rozliczenie VAT od krajowej dostawy (dostawa towarów B2C z polskiego magazynu do polskiego konsumenta) odpowiedzialny będzie polski sprzedawca.

Przykład

Polski konsument zamawia towar o wartości 100 EUR za pośrednictwem platformy od niemieckiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Polsce. Sprzedawca wysyła towar z Polski do polskiego konsumenta.

W tej sytuacji platforma nie będzie mieć obowiązku rozliczenia VAT ponieważ sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest unijnym podmiotem. W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE obowiązek podatkowy platformy dotyczy wyłącznie sytuacji gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich do unijnych konsumentów.

Za rozliczenie VAT od tej dostawy krajowej (dostawa towarów B2C z polskiego magazynu do polskiego konsumenta) odpowiedzialny będzie niemiecki sprzedawca.

Przykład

Polski konsument zamawia towar o wartości 100 EUR za pośrednictwem platformy od niemieckiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Niemczech. Sprzedawca wysyła towar z Niemiec do polskiego konsumenta.

W tej sytuacji platforma nie będzie mieć obowiązku rozliczenia VAT ponieważ sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest unijnym podmiotem. W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE obowiązek podatkowy platformy dotyczy wyłącznie sytuacji gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich do unijnych konsumentów.

Za rozliczenie VAT od WSTO (dostawa towarów B2C z niemieckiego magazynu do polskiego konsumenta) odpowiedzialny będzie niemiecki sprzedawca. W przypadku, gdy miejscem opodatkowania takiej dostawy będzie Polska (kwestia progu 10 000 euro /42 000 zł została szerzej omówiona w części dotyczącej WSTO), będzie on mógł skorzystać z procedury szczególnej OSS w Niemczech lub zarejestrować się na VAT w Polsce i tu dokonać rozliczenia VAT na ogólnych zasadach.

Przykład

Polski konsument zamawia towar o wartości 100 EUR za pośrednictwem platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Polsce. Sprzedawca wysyła towar do polskiego konsumenta.

W tej sytuacji platforma będzie mieć obowiązek rozliczenia VAT, ponieważ sprzedawca, od którego konsument nabył towar jest podmiotem z kraju trzeciego. W przypadku towarów znajdujących się na terytorium UE (magazyn w Polsce) obowiązek podatkowy platformy dotyczy sytuacji, gdy ułatwia ona dostawy dokonywane przez przedsiębiorców z krajów trzecich (chiński sprzedawca) do unijnych konsumentów (polski nabywca). Wartość towaru nie ma w tym przypadku znaczenia dla powstania bądź nie obowiązku podatkowego platformy.

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

  • nabyła towary od chińskiego sprzedawcy (dostawa towarów B2B opodatkowana na terytorium Polski); chiński sprzedawca będzie uprawniony do zastosowania 0% stawki VAT do fikcyjnej dostawy B2B do platformy;
  • dokonała krajowej dostawy towarów do polskiego konsumenta (dostawa towarów B2C z polskiego magazynu do polskiego konsumenta). Platforma będzie obowiązana do rozliczenia VAT i wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z tą dostawą.

Ważne!

Jeżeli platforma będzie korzystać z procedury szczególnej OSS będzie mogła w niej rozliczyć krajową dostawę B2C w opisanym wyżej przypadku.

Więcej na stronach Ministerstwa: LINK.

Photo by Karolina Grabowska on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *