Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Zgoda Komisji (UE) na obowiązkowy split payment (podzieloną płatność) w niektórych branżach w Polsce

Komisja

Komisja wydała dziś zgodę na wprowadzenie przez Polskę odstępstwa od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE polegającego na wprowadzeniu wymogu, by na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług między podatnikami umieszczano szczególny wymóg, że jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym, podatek VAT musi być wpłacony na odrębny i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce. Projekt decyzji ogłoszony przez Komisję obejmuje jej zastosowanie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Wśród towarów i usług znajdują się np. usługi budowlane, sprzedaż części samochodowych, produktów metalowych, olejów czy sprzętu elektronicznego.

Poniżej znajduje się wykaz dostaw towarów i usług objętych obowiązkiem

P Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) / Nazwa usługi (grupy usług)
1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
5 24.10.35.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
6 24.10.36.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
7 24.10.41.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
8 24.10.43.0 Wyroby płaskie nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
15 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej, innej niż stal nierdzewna
19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
22 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
23 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
25 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 27
26 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
27 bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
28 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, w postaci półproduktu
29 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, w postaci półproduktu – wyłącznie platerowane złotem i srebrem, w postaci półproduktu
30 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
31 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
32 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
33 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
34 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
35 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
36 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
37 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
38 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
39 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
40 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
41 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
42 ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy
43 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
44 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
45 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
46 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
47 38.11.51.0 Odpady szklane
48 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
49 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
50 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
51 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
52 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
53 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
54 38.32.2 Surowce wtórne metalowe
55 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
56 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
57 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
58 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
59 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
60 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
61 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali
62 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
63 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
64 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
65 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
66 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
67 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
68   Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
69   Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
70 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
71 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
72 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy drukującej do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
73 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami
74 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
75 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
76 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne
77 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
78 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
79 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
80 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
81 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568)
82 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
83 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
84 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
85 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
86 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
87 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
88 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
89 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
90 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
91 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
92 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
93 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
94 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
95 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
96 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
97 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
98 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
99 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
100 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
101 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
102 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
103 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
104 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
105 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
106 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
107 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
108 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
109 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
110 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
111 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
112 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
113 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
114 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
115 43.34.10.0 Roboty malarskie
116 43.34.20.0 Roboty szklarskie
117 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
118 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
119 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
120 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
121 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
122 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
123 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
124 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
125 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
126 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
127 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
128 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
129 05.10.10.0 Węgiel kamienny
130 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
131 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
132 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
133 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
134 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe
135 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
136 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
137 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
138 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
139 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
140 ex 29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
141 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
142 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
143 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
144 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
145 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
146 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
147 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
148 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
149 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
150 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
151 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
152 ex 45.40.30.0
Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

Biorąc pod uwagę, że odstępstwo stanowi nowość i ma szeroki zakres, Komisja zastrzegła, że należy zapewnić niezbędne działania następcze dotyczące tego odstępstwa, a w szczególności wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT i na podatników (w odniesieniu do zwrotu podatku VAT, obciążeń administracyjnych, kosztów ponoszonych przez podatników itp.). Polska powinna zatem przedstawić sprawozdanie na temat wpływu środka osiemnaście miesięcy po wejściu w życie środka krajowego w Polsce.

Decyzję znajdą Państwo pod tym linkiem a spis produktów i usług pod tym.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *