Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: TSUE o VAT w umowach warunkowych i z odroczonym terminem płatności wynagrodzenia

TSUE wydał ciekawy wyrok w sprawie dotyczącej opodatkowania agencji zawodowych graczy piłki nożnej w przypadku płatności rozłożonej na raty i uzależnionej od warunku. Co prawda orzeczenie odnosi się do dość specyficznej działalności gospodarczej, jednak tezy wyroku są przydatne dla wielu podatników podpisujących umowy zawierające odniesienie wypłaty wynagrodzenia do warunku, rat, transzy, okresów rozliczeniowych czy rezultatu.

Sprawa (sygn. C 548/17, orzeczenie z dnia 29 listopada 2018 r.) dotyczyła spółki, która świadczy usługi agenta sportowego w dziedzinie zawodowej piłki nożnej. W przypadku gdy spółka dokona skutecznego transferu zawodnika do klubu, otrzymuje prowizję od tego klubu, pod warunkiem że zawodnik podpisze następnie umowę o pracę i otrzyma licencję wydaną przez związek piłki nożnej. Prowizja ta jest wypłacana spółce z częstotliwością co pół roku, dopóki zawodnik pozostaje związany umową z owym klubem i licencją z niemieckim związkiem piłki nożnej. W roku 2015 w następstwie kontroli skarbowej urząd skarbowy uznał, że zważywszy na „zasadę memoriałową”, spółka już w roku 2012 powinna była objąć VAT wymagalne w roku 2015 prowizje odnoszące się do umów na czas określony zawodników, i wydał odpowiednią decyzję korygującą.

Trybunał przypomniał, że z jednej strony, zgodnie z art. 63 dyrektywy VAT zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a podatek staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Z drugiej strony, zgodnie z art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT, w przypadku transakcji związanych z płatnością rat świadczenie usług uważa się za dokonane w rozumieniu art. 63 z upływem okresów, których płatności te dotyczą.

W wypadku świadczenia polegającego na negocjowaniu transferu zawodnika odnośnie do pewnej liczby sezonów piłkarskich w klubie i wynagradzanego przy użyciu warunkowych płatności rozłożonych na raty przez okres kilku lat po transferze powyższe szczególne rozwiązanie znajdzie zastosowanie. Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku związanego z takim świadczeniem należy uznać za mające miejsce nie w dniu transferu, lecz z upływem okresów, których dotyczą płatności dokonywane przez klub.

W konsekwencji, za niezgodne z dyrektywą uznano twierdzenie organów podatkowych, iż już w dniu transferu nastąpił obowiązek zapłaty podatku VAT związanego ze świadczeniem przez agenta usług pośrednictwa odnoszących się do zawodowych graczy piłki nożnej w odniesieniu do którego to świadczenia dokonano warunkowych, rozłożonych na raty płatności przez okres kilku lat po transferze.

Link do wyroku.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *