Aktualności samorządowe

Wydarzenia: X Forum Finansów Publicznych

  Kancelaria, kolejny już raz, współuczestniczyła w Forum Finansów Publicznych w Toruniu. Jest to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Tym razem tematem przewodnim Forum było zamknięcie roku 2018 – sprawozdawczość finansowa… Czytaj dalej Wydarzenia: X Forum Finansów Publicznych

Aktualności samorządowe

Aktualności: Gminy będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów. Minister w rozporządzeniu określi szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, a także wzór sprawozdania,… Czytaj dalej Aktualności: Gminy będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.