Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Sieć wodociągowa przy powstających budynkach podlega podatkowi od nieruchomości – najnowszy wyrok NSA

Spółka, która jest przedsiębiorcą i była właścicielem sieci wodociągowej, którą kwalifikuje się do budowli (art. 3 pkt 3 i 3a prawa budowlanego) była już podatnikiem podatku od nieruchomości od tej budowli orzekł 24 marca 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny. Jako przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza polega m.in. na wznoszeniu budynków mieszkalnych, Spółka zobowiązana była zapewnić infrastrukturę m.in.… Czytaj dalej Aktualności: Sieć wodociągowa przy powstających budynkach podlega podatkowi od nieruchomości – najnowszy wyrok NSA

Aktualności podatkowe

Aktualności: Pięcioletni okres rozliczenia straty podatkowej ulega zawieszeniu w podatkowej grupie kapitałowej

19 października 2021r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, iż obliczając okres pięciu najbliższych kolejno następujących po sobie lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółkę straty powstałej przed przystąpieniem do Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), nie uwzględnia się lat podatkowych PGK. Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT… Czytaj dalej Aktualności: Pięcioletni okres rozliczenia straty podatkowej ulega zawieszeniu w podatkowej grupie kapitałowej