Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Dostosowanie JPK do KSeF

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmiany rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją dostosowanego do obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r.

Projekt zawiera:

– dostosowanie rozporządzenia do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (w tym uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni, usunięcie dodatkowego terminu zwrotu 40-dniowego),

– wprowadzenie do rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,

– oznaczanie faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur i w okresie trwania niedostępności do tego systemu, również w przypadku gdy wystawienie faktury w KSeF nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie podatnika.

W związku w powyższymi zmianami zostanie zaproponowana modyfikacja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją (tzw. schema JPK_VAT z deklaracją), której aktualna wersja zostanie odrębnie opublikowana.

Dodatkowo w projekcie rozporządzenia wprowadza się rozwiązania o charakterze doprecyzowującym niektóre konstrukcje prawne, w tym zmianę w części deklaracyjnej dotyczącą pouczenia poprzez dostosowanie jego treści w zakresie podstawy do wystawiania tytułów wykonawczych dotyczącej przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozwiązania w projekcie mają na celu dostosowanie JPK_VAT z deklaracją do obowiązkowego KSeF, w związku z czym wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi – tj. od 1 lipca 2024 r.

LINK do projektu

Uwagi do projektu można przesyłać do 14 listopada br. na adres sekretariat.PT@mf.gov.pl

© Grafika jest własnością Kancelarii

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *