Aktualności samorządowe

Aktualności: Nowe wyjaśnienia Ministerstwa w sprawie KSeF samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego mają obecnie wiele problemów związanych z otrzymywanymi fakturami (głównie za energię elektryczną) wystawianych na JST bez danych jednostki (np. szkoły). Faktury takie powinny być, co do zasady, wystawiane na każdą z jednostek odrębnie, z podaniem jej NIP oprócz danych nabywcy (czyli JST). Czy problem ten ma szansę zamknąć KSeF czyli obowiązkowy system e-faktur? Jest to możliwe, co wynika z najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Model uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Ministerstwo przypomina, że informacje szczegółowe dotyczące modelu uprawnień dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), który dla podatników będących jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostek podrzędnych jest dodatkowym modelem, z którego mogą korzystać. Funkcjonuje on obok modelu standardowego.

Podatnik (sprzedawca JST) – uprawnienia bezpośrednie

Podatnik (sprzedawca JST) posiada w KSeF pełen zakres uprawnień pierwotnych i domyślnych (właścicielskich) do:

 • nadawania uprawnień
 • nadawania uprawnień do zarządzania jednostkami podrzędnymi,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Osoba fizyczna (1) – uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST)

Osoba fizyczna (1) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień,
 • zarządzania jednostkami podrzędnymi,
 • wystawiania faktur,
 • dostępu do faktur.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom, jeżeli osoba fizyczna delegująca posiada takie uprawnienia.

Osoba fizyczna (2) – wskazana przez osobę uprawnioną do zarządzania jednostkami podrzędnymi jako osoba uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (2) uprawniona przez podatnika (sprzedawcę JST), może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • nadawania uprawnień w ramach jednostki podrzędnej,
 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna występuje jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Dalsze uprawnienia do korzystania z KSeF w ramach jednostki podrzędnej mogą być nadawane elektronicznie kolejnym osobom.

Ważne!
Aby wystawić fakturę w oparciu o uprawnienie do wystawiania faktur w modelu JST dane jednostki podrzędnej wraz z jej numerem NIP muszą znajdować się w sekcji Podmiot3. Konieczne jest też aby pole Rola przyjmowało wartość „7”(jednostka samorządu terytorialnego – wystawca).
Aby mieć dostęp do faktury w oparciu o uprawnienie do dostępu do faktur w modelu JST wystawiający fakturę musi umieścić dane jednostki podrzędnej wraz z jej numerem NIP w sekcji Podmiot3. W przeciwnym przypadku dostęp do faktury będzie możliwy jedynie w ramach standardowego modelu uprawnień, dla osób uprawnionych bezpośrednio przez nabywcę (JST).

Osoba fizyczna (3) – wskazana przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (3) uprawniona do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą).

Uprawnienia są przypisane zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL lub zarejestrowanym tzw. odcisku palca certyfikatu podpisu (zgłoszenie danych unikalnych podpisu kwalifikowanego).

Podmiot wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej w celu umożliwienia uprawnień pośrednich

Podmiot wskazany przez osobę uprawnioną do nadawania uprawnień w ramach wskazanej jednostki podrzędnej może posiadać w KSeF uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą.

Dalsze delegowanie uprawnień następuje automatycznie na osoby fizyczne uprawnione do wystawiania lub odbierania faktur w imieniu wskazanego podmiotu. Uprawnienie pozwala na pośrednie automatyczne przechodzenie uprawnień do wystawiania lub odbierania faktur, ale tylko o jeden szczebel niżej. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności każdorazowej aktualizacji osób fizycznych uprawnionych do fakturowania, jeśli jednostka podrzędna korzysta z usług np. biura rachunkowego wystawiającego faktury w jej imieniu. Wystarczy wówczas aktualizacja przez samo biuro, a nie wszystkie jednostki podrzędne które wskazały to biuro jako uprawnione do wystawiania faktur w swoim imieniu. Korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne.

Osoba fizyczna (4) uprawniona przez podmiot pośrednio uprawniona dla jednostki podrzędnej

Osoba fizyczna (4) wskazana przez podmiot, który jednostka podrzędna wskazała jako uprawniony w zakresie wystawiania lub odbierania faktur. Taka osoba może posiadać w KSeF wyłącznie uprawnienia do:

 • wystawiania faktur, w których jednostka podrzędna występuje jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą, a jednostka nadrzędna jako Podmiot1 (sprzedawca),
 • dostępu do faktur, w których jednostka podrzędna występują jako Podmiot3, w tym przypadku jako dodatkowy podmiot niebędący nabywcą ani sprzedawcą,

jeśli uprawnienia nadane jej przez podmiot pokrywają się z uprawnieniami nadanymi podmiotowi przez jednostkę podrzędną.

Uwaga: Podmiot nie wskazuje tej osoby w imieniu jednostki podrzędnej, tylko w swoim. Jedno wskazanie działa dla wszystkich jednostek podrzędnych oraz podatników, którzy wskazali dany podmiot i dla tego podmiotu, gdy działa jako podatnik. Takich osób nie wskazuje się w szczególny sposób: osoba wskazana przez podatnika do wystawiania lub odbierania faktur staje się tą osobą (4) dla jednostki podrzędnej, która wskazała tego pierwszego jako podmiot.

Więcej informacji: LINK

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Grafika jest własnością Kancelarii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *