Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Mechanizm podzielonej płatności zostaje z nami na kolejne 3 lata

Warto przypomnieć, że mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) wprowadzono w Polsce jako rozwiązanie tymczasowe, zawieszając jednocześnie tzw. odwrotne obciążenie (przy rozliczaniu towarów i usług wrażliwych na wyłudzenia). Podlegać on miał ewaluacji pod kątem spełnienia zakładanych celów tzn. ograniczenia luki VAT. Według danych Ministerstwa Finansów od 2015 r. luka VAT spadła o połowę – z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc. w 2020 r. W konsekwencji, Komisja Europejska (KE) zgodziła się na przedłużenie stosowania w Polsce split payment (MPP). Od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i firmy dalej będą miały obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310 od 1 marca 2022 r. wygaśnie upoważnienie dla Polski do stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do towarów i usług wymienionych w załączniku do tej decyzji. Nie oznacza to jednak, że wygasa obowiązek stosowania MPP.

W kwietniu 2021 r. Polska przedłożyła Komisji Europejskiej sprawozdanie na temat ogólnego wpływu MPP na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których ten środek dotyczy. Przedłożenie sprawozdania w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie w Polsce tego rozwiązania było niezbędnym i kluczowym warunkiem do ubiegania się przez Polskę o przedłużenie stosowania MPP.

Konkluzje wynikające z przeprowadzonej analizy funkcjonowania tego mechanizmu wskazały, że przyczynił się on m.in. do: zwiększenia poboru VAT, szybszego dokonywania zwrotów VAT oraz uwalniania środków z rachunków VAT, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i kosztów po stronie przedsiębiorców jak również wzrostu pewności obrotu gospodarczego.

KE wyraziła zgodę na przyznanie Polsce odstępstwa we wnioskowanym zakresie, upoważniającego do stosowania obligatoryjnego MPP przez okres kolejnych 3 lat, z mocą od 1 marca 2022 r.

W związku z tym, że wniosek legislacyjny (projekt decyzji derogacyjnej) został przedstawiony przez KE 22 lutego 2022 r. przewiduje się, że decyzja derogacyjna zostanie przyjęta przez Radę UE w marcu 2022 r. Jednak kierując się potrzebą zapewnienia ciągłości stosowania w Polsce tego mechanizmu, w treści projektowanej decyzji wykonawczej Rady zawarte zostało uregulowanie potwierdzające jej wcześniejsze stosowanie (tj. od 1 marca 2022 r., zgodnie z wnioskiem derogacyjnym RP).

W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym ciągu będzie występował obowiązek stosowania tego mechanizmu na dotychczasowych zasadach, w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej w trudnym 2020 r. luka VAT w Polsce nie tylko nie wzrosła, ale uległa dalszemu spadkowi do poziomu 10 proc. – podaje Ministerstwo Finansów.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *