Aktualności podatkowe

Aktualności: Powrotu do stawek VAT 22 i 7 % na razie nie będzie – projekt zmian w przepisach podatkowych

26 sierpnia 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19. Zawiera on m.in. utrzymanie podwyższenia stawek VAT do 23 % i 8 %. Ministerstwo informuje, że z uwagi na epidemię nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. MF uzasadnia dalsze utrzymanie wyższego VATu niższymi dochodami podatkowymi a także wydatkami na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, które prowadzą do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego.

Przewidywane jest, że powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, jak wyjaśnia MF, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co wynika z tego, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Więcej informacji na stronie MF.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *