Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Płatności na konto komornika a obowiązkowy split payment (MPP)

Przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (split payment) już obowiązują. W praktyce ich stosowania pojawiają się liczne wątpliwości. Jedną z nich – płatnościami na rachunek komornika – zajął się Dyrektor KIS w interpretacji z 17 grudnia 2019r.

Sprawa dotyczyła Spółki, która jako nabywca, otrzymuje od komornika sądowego lub skarbowego tytuł egzekucyjny, dotyczący zajęcia wierzytelności Dostawcy, zobowiązujący do dokonania płatności wobec tego Dostawcy na rachunek bankowy komornika. W konsekwencji – należna zapłata (obejmująca kwotę netto oraz podatek VAT) przelewana jest na rachunek danego komornika. Wśród ww. zakupów znajdują się takie, które łącznie spełniają warunki:

  • dotyczą towarów lub usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tj. wykazu towarów i usług, objętych od dnia 1 listopada 2019 r. obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, dalej: MPP),
  • udokumentowane są fakturą wystawioną przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług,
  • wartością transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekraczają 15 000 zł lub stanowią równowartość tej kwoty.

Wątpliwości Spółki dotyczyły kwestii skutków takiej zapłaty na gruncie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), która weszła w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Tym bardziej, że – jak wskazała Spółka – transakcje objęte obligatoryjnym wywołują także skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (zgodnie z ustawą o CIT wydatki ponoszone na nabycie towarów i usług objętych obligatoryjnym MPP podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, pod warunkiem, że zaplata za te towary/usługi została uregulowana przy zastosowaniu MPP).

Zdaniem Organu, w sytuacji gdy Spółka otrzyma od komornika tytuł egzekucyjny dotyczący zajęcia wierzytelności Dostawcy dotyczący zakupu towaru lub usługi udokumentowany prawidłowo wystawioną fakturą – Spółka nie będzie miała obowiązku dokonywania płatności za nabywane towary i usługi metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ust. 1 ustawy.

Dyrektor KIS wskazuje, że obowiązek zapłaty w podzielonej płatności nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez komornika wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta dotyczy sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjna podzielona płatność. W takiej sytuacji dokonywana na rzecz komornika płatność nie stanowi zapłaty za nabyte towary lub usługi. W tym przypadku, w miejsce obowiązku zapłaty kontrahentowi za nabyte towary lub usługi, wstępuje nowy tytuł płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności. Stąd w takiej sytuacji podatnik (nabywca) nie będzie miał obowiązku zapłaty do komornika w podzielonej płatności. Mamy w tym przypadku do czynienia ze szczególnym charakterem relacji prawnej, który decyduje o braku zastosowania metody podzielonej płatności przez nabywcę w płatnościach na rzecz komornika.

Spółka w tej sytuacji nie powinna płacić w podzielonej płatności, ponieważ dokonując zapłaty z tytułu zajętej wierzytelności nie dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury za nabyte towary lub usługi od Dostawcy.

Tym samym organ stwierdza, że w przypadku zakupu towaru lub usługi od danego Dostawcy podlegających od dnia 1 listopada 2019 r. obligatoryjnej płatności w ramach metody podzielonej płatności, w sytuacji otrzymania od komornika tytułu egzekucyjnego dotyczącego zajęcia wierzytelności Dostawcy wynikającej z ww. faktury – Spółka nie jest zobowiązana dokonać płatności na rachunek bankowy komornika z zastosowaniem metody podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ust. 1 ustawy.

Sygnatura 0114-KDIP1-1.4012.592.2019.1.RR

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *