Aktualności podatkowe, Aktualności samorządowe

Aktualności: Problematyczne kwestie w wykazie podatników

20180622_134309Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące nowego rejestru podatników VAT tzw. „białej listy”. Ministerstwo wyjaśniło m.in. dlaczego zdarza się, że zaktualizowane rachunki są widoczne dopiero po kilku dniach; co w sytuacji, kiedy w Wykazie podatników VAT znajdują się niekompletne lub niepoprawne dane; gdzie zgłaszać ewentualne błędy; czy też jak udowodnić, że weryfikacja kontrahenta została przeprowadzona lub że transakcja została dokonana na rachunek zgodny z wykazem. Minister, odpowiedział też co zrobić w przypadku, gdy weryfikacja kontrahenta okazała się negatywna, a kontrahent jest w trakcje weryfikacji i nie ma go w wykazie.

Ministerstwo wyjaśniło, że wykaz podatników VAT powinien być uaktualniany w dni robocze raz na dobę. Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego.

MF wskazuje, że dane podatnika w wykazie są widoczne następnego dnia po ich aktualizacji w bazach danych KAS, która jest przeprowadzana na podstawie wniosków składanych do CEIDG lub do KRS oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, składanych do urzędów skarbowych.

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria:

•rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym,

•musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa bankowego lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

•rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR).

Minister przypomina, że sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Obecnie jest czas właśnie na to, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu i sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach oraz sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. Można też potwierdzić aktualność swoich danych.

Resort wyjaśnia też gdzie zgłaszać ewentualne błędy:

•do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl,

•do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,

•do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR.

 

Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję? Wystąp z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony – odpowiada MF. Dodatkowo zweryfikuj, czy kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo.

Co może być podstawą niezarejestrowania przedsiębiorcy w rejestrze podatników VAT?

•dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,

•podatnik nie istnieje,

•mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,

•podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,

•posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,

•wobec podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Aby udowodnić weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować.

 

Negatywna weryfikacja podmiotu w wykazie podatników VAT powinna być również zachowana w celach dowodowych. Ponadto w zależności od celu weryfikacji (dochowanie należytej staranności czy też umożliwienie zaliczenia wydatków  do kosztów uzyskania przychodów dokonanej płatności) należy też wystąpić o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym lub przedstawić zawiadomienie o zleceniu płatności na rachunek nieujawniony w wykazie na dzień dokonywania zlecenia.

 

Więcej wyjaśnień pod linkiem.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *