Aktualności podatkowe

Aktualności: MF potwierdza – będą ograniczenia w rozliczaniu wydatków na samochody w kosztach

20180518_165625

Opublikowano odpowiedz na interpelację nr 23651 w sprawie samochodów używanych do celów służbowych. Minister Finansów potwierdza tam, że w kolejnych, projektowanych nowelizacjach ustaw o podatku dochodowym znajdą się kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności. Będą one dotyczyć też samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu. Projektowane przepisy ponadto, de facto likwidują „kilometrówkę” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Ministerstwo tłumaczy, że w celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje się ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych. Ograniczenie to ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł.

Projekt ustawy przewiduje również zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością). W projekcie zakłada się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

W Sejmie trwają też prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819). Projekt został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, 24 maja 2017 r. została powołana Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu. W dniu 18 lipca br. podkomisja zakończyła pracę nad projektem, przekazując go wraz ze sprawozdaniem do dalszego procedowania w ramach prac Komisji Infrastruktury. Rada Ministrów w dniu 20 kwietnia 2017 r. przyjęła negatywne stanowisko do ww. projektu.

Minister informuje, że popiera negatywne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819). Należy podkreślić, że główny argument podnoszony przez wnioskodawców, tj. wzrost kosztów eksploatacji samochodów osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu stawek OC), w kontekście „kilometrówki”, rozumianej jako wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, nie jest do końca właściwy. Jeśli samochód jest prywatny, to szereg kosztów (utrata wartości, OC, badanie techniczne, raz do roku wymiana oleju i filtrów, sezonowe wymiany opon, itd.) właściciel ponosi niezależnie od tego czy auto jest używane do celów służbowych, czy nie.

Ministerstwo argumentuje, że „Kilometrówka” została wprowadzona do obrotu gospodarczego jako stosunkowo proste świadczenie ryczałtowe, umożliwiające rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Nie można jednak tracić z pola widzenia okoliczności, że jest ona jednym z wyłomów w zakresie powszechności opodatkowania dochodu, stanowi bowiem swoistą ulgę podatkową.

W rzeczywistości gospodarczo-społecznej pojawiły się jednak podmioty, które dla kandydatów do pracy wprowadzają de facto wymóg posiadania samochodu osobowego, dedykowanego w praktyce wyłącznie do realizacji zadań służbowych. Rzecz jasna, podmioty te oferują zawieranie umów cywilno-prawnych użytkowania samochodu prywatnego, na podstawie których wypłacają comiesięczne świadczenie „kilometrówkowe” w maksymalnych, dopuszczalnych przepisami, limitach. Co istotne, w ramach limitu jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane a dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Sytuacja, w której pracodawca przerzuca na pracownika obowiązek zapewnienia podstawowych narzędzi, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy (np. obligatoryjne posiadanie środka transportu) jest nie do przyjęcia na gruncie prawa pracy i stanowi wypaczenie idei „kilometrówki”.

 

Tekst interpelacji pod linkiem.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności. Państwa dane będą użyte jedynie celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *