Aktualności samorządowe

Aktualności: Wydarzenia – II Forum Rachunkowości Budżetowej, 21–23 maja 2018 r., Zakopane

forum jrW dobie nieustannych nowelizacji przepisów wpływających za zasady prowadzenia księgowości w jsfp uważne śledzenie zmian, ciągłe aktualizowanie swojej wiedzy oraz poszukiwanie wiarygodnych źródeł wykładni prawa staje się dla pracowników sfery budżetowej codziennym obowiązkiem. Joanna Rudzka była jednym z ekspertów podczas II Forum Rachunkowości Budżetowej.

Jednym z najważniejszych tematów Forum były oczywiście konsekwencje wprowadzenia nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Nowe przepisy wpłynęły na kształt planu kont oraz zobligowały jednostki do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Podczas konferencji nie mogło również zabraknąć dyskusji na temat: zmian w sprawo­zdawczości i klasyfikacji budżetowej, nowych zasad gospodarowania mieniem w jsfp, nowelizacji przepisów o autorskich kosztach uzyskania przychodów oraz wątpliwości interpretacyjnych wokół regulacji z zakresu rozliczeń podatku VAT.

Zdobywaniu wiedzy i zajmującym dyskusjom sprzyjała wyjątkowa atmosfera miejsca konferencji. Wspólne kolacje i wieczorne spacery po stolicy Tatr były okazją do odpoczynku i rozmów w nieco mniej formalnym tonie.

Kancelaria patronowała merytorycznie dwóm blokom forum:

  • Autorskie koszty uzyskania przychodów
    Przepisy o autorskich kosztach uzyskania przychodów od dawna były źródłem licznych wątpliwości interpretacyjnych. Nowelizacja ustawy zmieniająca katalog podmiotów uprawnionych do stosowania 50% kosztów stała się przyczyną dodatkowych niejasności. W trakcie wykładu wyjaśniono, jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z preferencji i nie narazić się na zarzuty organów kontroli.
  • Problematyka VAT w jsfp
    Uszczelnianie systemu VAT zaowocowało w ostatnim czasie wprowadzeniem m.in. podzielonej płatności czy odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych. Jednocześnie wciąż wiele wątpliwości budzi opodatkowanie dotacji, kwalifikowalność VAT czy stosowanie prewspółczynnika. Podczas wykładu wyjaśniono istotę przepisów oraz przedstawiono stanowiska sądów i organów podatkowych

Patroni Forum: 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


 

 

Fot. Michał Łepecki

 

 

 

Link do relacji

 

 

Jeżeli omawiany problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *