Aktualności podatkowe

Aktualności: Dopuszczalne modyfikacje umów leasingu, zmiany stron umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu a CIT

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfikacji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwania umowy. W interpretacji wskazano zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy leasingu (w tym co do okresu jej trwania, czy wysokości rat leasingowych), które nie mają wpływu na jej treść jako… Czytaj dalej Aktualności: Dopuszczalne modyfikacje umów leasingu, zmiany stron umowy i sprzedaż przedmiotu leasingu a CIT