Aktualności samorządowe

Aktualności: Wyrok TK – podatek od garaży

Trybunał Konstytucyjny orzekł 18 października 2023r. (sygn. akt SK 23/19), iż nie jest zgodnym z Konstytucją różnicowanie wysokości podatku od nieruchomości płaconego przez właścicieli garaży wyodrębnionych i nie posiadających odrębnych od mieszkania ksiąg wieczystych.

Trybunał orzekł:

Art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70):
– w zakresie, w jakim umożliwiają, na potrzeby podatku od nieruchomości, uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym, za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze, są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
– w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku od nieruchomości do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności, przez co do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, zastosowanie ma stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a nie stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 84 Konstytucji.

Trybunał uznał ponadto, iż przepisy te tracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2024 r. Takie rozwiązanie ma chronić budżety samorządowe.

Więcej informacji: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12434-podatek-od-nieruchomosci-wyodrebnienie-garazu-jako-przedmiotu-odrebnej-wlasnosci

© Grafika jest własnością Kancelarii

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *