Aktualności podatkowe

Aktualności: Wybór opodatkowania VAT a PCC

high angle shot of suburban neighborhood

7 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej w przypadku złożenia przez strony transakcji zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Wniosek o wydanie interpretacji złożył zainteresowany, będący stroną postępowania (Nabywca). Nabywca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym dla celów VAT w Polsce, posiadającym w Polsce siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on spółką celową, której przedmiotem działalności będzie wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zainteresowany niebędący stroną postępowania (Zbywca) jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do celów VAT w Polsce, posiada w Polsce siedzibę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Zbywca jest użytkownikiem wieczystym jednej i właścicielem drugiej z działek. Grunty są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o przeznaczeniu terenu na usługi śródmiejskie. Grunty są zabudowane wolnostojącym budynkiem wraz z infrastrukturą, komunikacją oraz miejscami parkingowymi. Zbywca oraz Nabywca zamierzają złożyć przed dniem Transakcji oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia dostawy Nieruchomości z VAT, wybierając tym samym opodatkowanie dostawy całości Nieruchomości podatkiem VAT.

Organ zgodził się ze spółką, że skoro transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (co potwierdziła inna wydana dla spółki interpretacja) i nie będzie z tego podatku zwolniona (strony transakcji złożą zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług), to w sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na kupującym czyli Zainteresowanym będącym stroną postępowania – nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

Sygnatura:0111-KDIB2-2.4014.237.2021.4.MM

Photo by David McBee on Pexels.com

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *