Aktualności podatkowe

Aktualności: Objaśnienia do estońskiego CIT-u

Ministerstwo Finansów przygotowuje praktyczny przewodnik po estońskim CIT. Objaśnienia na temat estońskiego CIT będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Link do projektu objaśnień.

Estoński CIT to:

  • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
  • brak odrębnej rachunkowości podatkowej i minimum obowiązków administracyjnych,
  • prostota – podatnik stosuje łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości.

Na czym polega:

Obecnie podatek nakładany jest na przychody należne, nawet jeśli kontrahent nie uregulował jeszcze płatności. Po zmianach firmy zapłacą podatek dopiero w momencie wypłaty zysku, a więc same będą decydować o tym, kiedy wystąpi u nich obowiązek rozliczeń z fiskusem.

Dwie ścieżki

Pierwsza to model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę zysków. Oznacza to odroczenie opodatkowania oraz uproszczenie rozliczeń podatkowych. Druga ścieżka to specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Niemczech i na Węgrzech. Podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób osiągnie podobny cel ekonomiczny, ale przy zachowaniu klasycznych rozliczeń CIT.

Zmiany w Estońskim CIT:

  • Rozwiązanie skierowane jest do małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych). Podstawowe kryterium dotyczy przychodów spółki, które nie mogą przekraczać 100 mln zł. Uprzednio próg wynosił 50 mln zł, a więc po przeprowadzonych konsultacjach został on podniesiony dwukrotnie.
  • Złagodzono również warunek dotyczący zatrudnienia co najmniej 3 pracowników (innych niż udziałowiec/akcjonariusz) na podstawie umowy o pracę. Spółka może nadal korzystać z preferencyjnego opodatkowania, jeśli ponosi wydatki na wynagrodzenia z tytułu innych umów cywilnoprawnych (w określonej kwocie). A mały podatnik może w pierwszym roku opodatkowania zatrudniać jedną osobę, zamiast trzech.
  • Utrzymano również łagodniejsze warunki wejścia dla podatników rozpoczynających działalność.
  • Po zmianach podatnik może złożyć informację o rezygnacji z opodatkowania Estońskim CIT w deklaracji składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik stosował to opodatkowanie.
  • Podatnik opodatkowany Estońskim CIT będzie mógł wstecznie rozliczyć straty podatkowe poniesione przed przystąpieniem do Estońskiego CIT.
  • Wprowadzona zostanie premia dla pionierów, czyli brak warunku inwestycyjnego dla pierwszego dwuletniego okresu.

Więcej informacji na temat estońskiego CIT znajduje się w komunikacie na stronie MF.

W objaśnieniach wskazano liczne przykłady np.

Spółka X z o. o., która zajmuje się produkcją przetworów owocowych chciałaby zmienić opodatkowanie na ryczałt, począwszy od roku 2021. Przychody Spółki w roku 2020 kształtowały się następująco:
• 70 mln zł – przychody z podstawowej działalności Spółki (produkcja i dystrybucja przetworów owocowych),
• 20 mln zł – przychody z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej(SSE), zwolnione od podatku (zezwolenie strefowe wygaśnie z końcem 2020 roku i po tym okresie podatnik nie będzie prowadził działalności w SSE),
• 5 mln zł – przychody z tytułu licencji na zarejestrowany przez Spółkę znak towarowy,
• 50 mln zł – przychody z działalności rolniczej.
Czy spółka będzie uprawniona do wyboru ryczałtu począwszy od 2021 roku (zakładając, że pozostałe warunki określone w ustawie zostaną spełnione)?
Odpowiedź: Tak, przychody spółki w 2020 r. wynoszą bowiem 95 mln zł (70+20+5) < 100 mln zł.

Uwagi dotyczące projektu objaśnień można zgłaszać na adres estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl do 17 grudnia 2020 r.. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *