Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Zapraszamy na IV Forum Rachunkowości Budżetowej

Jak co roku, wraz z Wydawcą Miesięcznika Finanse Publiczne, zapraszamy na IV Forum Rachunkowości Budżetowej, tym razem w formule on-line. Temat przewodni to bieżące problemy w rachunkowości budżetowej z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych w związku z epidemią.

Forum Rachunkowości Budżetowej to konferencja skierowana do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Forum stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Spotkanie stwarza również możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów, a także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy:

  • księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych
  • naczelników i pracowników wydziałów kontroli
  • kierowników jednostek
  • audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej
  • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach

Joanna Rudzka poprowadzi dwa bloki konferencji:

  1. Podatek VAT i podatki dochodowe w sektorze finansów publicznych w dobie COVID-19 (przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT i stosowania klasyfikacji statystycznej dla celów podatkowych; zmiany w CIT; preferencje przy darowiznach; przedłużenie terminów płatności; nieuregulowane należności; opóźnienie wpłat zaliczek na podatki dochodowe; przedłużenie niektórych terminów podatkowych; wyłączenia z przychodów; kary umowne i odszkodowania, MDR w okresie epidemii, umorzenie należności a VAT, np. w przypadku należności z tytułu najmu; elektroniczne paragony fiskalne, program zdalna szkoła, darowizny laptopów do szkół)
  2. Podatki w latach 2020 i 2021 – aktualne problemy i wprowadzane zmiany (zmiany w fakturowaniu; stawki na publikacje, czasopisma papierowe i elektroniczne;, matryca VAT i WIS, nowe regulacje dotyczące białej listy podatników VAT:  rachunki wirtualne i cesyjne, brak obecności rachunku na białej liście mimo zgłoszenia, stosowanie odpowiedzialności solidarnej, interpretacja ogólna dotycząca VAT edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, ; międzynarodowe transakcje towarowe i usługowe w sektorze finansów publicznych a opodatkowanie – wybrane problemy praktyczne oraz zmiany w przepisach, w tym konsekwencje braku implementacji zmian dyrektywy; przekształcenia majątkowe i organizacyjne w samorządach, m.in. tworzenie spółek, przekształcanie zakładów lub jednostek budżetowych, przenoszenie majątku, aporty – uwagi wynikające z doświadczeń zebranych w ostatnich miesiącach, kontrole NIK centralizacji – pierwsze wnioski z protokołów).

Link do Wydarzenia i zapisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *