Aktualności samorządowe

Wydarzenia: Zapraszamy 20-22 listopada do Torunia na XI Forum Finansów Publicznych

Forum Finansów Publicznych to najważniejsza w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Celem Forum jest przedstawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań problemów, które pojawiają się w ich pracy. Poruszane podczas konferencji tematy zawsze są poświęcone newralgicznym obszarom w prawie. Prowadzący przedstawiają sposoby radzenia sobie z trudnościami w codziennym stosowaniu przepisów prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej.

📌 TEMAT PRZEWODNI: Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz kontroli zarządczej

W programie m.in.: 🔹 Zmiany w ustawie o finansach publicznych 🔹 Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych 🔹 Wybrane problemy rachunkowości budżetowej 🔹 Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania 🔹 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 🔹 Informacja dodatkowa 🔹 Kontrola zarządcza i audyt po zmianach 🔹 Inwestycje i ich ujęcie na koncie 080 – problemy praktyczne  

Joanna Rudzka omawiać będzie najbardziej aktualne sprawy podatkowe sektora finansów publicznych.

Pełny harmonogram dostępny na: https://forum.finansepubliczne.pl/harmonogram/

Do udziału zapraszamy m.in.: księgowych i skarbników jsfp, pracowników wydziałów kontroli i audytorów, kierowników jednostek, osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostce, a także radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej.

Więcej informacji na stronie Forum Finansów Publicznych: https://forum.finansepubliczne.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *