Aktualności podatkowe

Aktualności: Zmiany w cenach transferowych.

Ceny transferowe

W ostatnich latach ceny transferowe stały się jednym z kluczowych obszarów zainteresowania organów podatkowych w Polsce i na świecie. Organy podatkowe zostały uzbrojone w bezcenną wiedzę zarówno merytoryczną (np. zdobywaną poprzez studia podyplomowe i szkolenia wewnętrzne) jak i praktyczną (zdobywaną w trakcie przeprowadzanych coraz liczniejszych czynności sprawdzających), a rezultatem tego wzmocnienia jest istotne zwiększenie w ostatnich latach wyników z kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych.

Naturalną odpowiedzią podatników na wzmożone działania fiskusa powinny być działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego, w pierwszej kolejności realizowane poprzez bezwzględne zabezpieczenie prawidłowego wypełnienia wszystkich obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

Tymczasem, rewolucyjne zmiany polskich przepisów w tym zakresie, które zaczęły obowiązywać od 2017 r. zostały już w dużym stopniu zmodyfikowane. W konsekwencji podatnicy muszą funkcjonować w złożonym świecie różnych obowiązków podatkowych w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanych w różnych latach podatkowych. Co więcej, nowe przepisy wprowadziły nowe obowiązki i pojęcia, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Obserwacja otoczenia legislacyjnego wymaga nie tylko zachowania czujności w odniesieniu do wprowadzanych zmian w aktach prawnych, ale również w zakresie wyjaśnień organów podatkowych, prezentowanych w szczególności przez Ministerstwo Finansów.

Tylko w lipcu br. Ministerstwo Finansów opublikowało dwa wyjaśnienia w zakresie cen transferowych dotyczące[1]:

TPR, czyli informacja o cenach transferowych

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz od osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane 18 lipca br. na stronach BIP MF.

MF nie ukrywa, że TPR poza zapewnieniem podatnikom realizacji obowiązku sprawozdawczego, zapewnia wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych.

Informacja będzie zawierać:

 • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana,
 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja,
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Należy pamiętać, że przekazanie TPR jest jednym z obowiązków w zakresie cen transferowych realizowanym standardowo do końca września 2019 r. za rok 2018 (dla podatników, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym).[2] 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało również informację dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

W Informacji MF wyjaśnia m.in.:

 • jakiego okresu może dotyczyć oświadczenie – tj. 2019 r. lub w niektórych przypadkach również 2018 r.,
 • jaka jest dopuszczalna forma oświadczenia – tj. wyłącznie elektroniczna,
 • w jaki sposób należy złożyć oświadczenie – tj. poprzez ePUAP,
 • jakie są wymagane elementy oświadczenia – tj. dane podmiotu składającego oraz treść oświadczenia (MF podaje przykładowy wzór),
 • kto i w jaki sposób podpisuje oświadczenie – tj. kierownik jednostki, a w niektórych przypadkach każda z osób uprawniona do reprezentacji podatnika.

Forum Cen Transferowych

Warto również zwracać uwagę na rezultaty prac Forum Cen Transferowych, którego powołanie potwierdza istotność i złożoność zagadnienia cen transferowych. Opracowywane przez FCT dokumenty są cennym drogowskazem we wciąż świeżych ścieżkach i niuansach prawnych.


Dotychczasowe rekomendacje poruszają kwestie sporządzania analiz porównawczych, opisów zgodności, hierarchii stosowanych metod ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi, czy też kwestie dotyczące refakturowania. Prace Forum Cen Transferowych trwają i zapewne na dłuższy okres wpiszą się w nowy krajobraz cen transferowych.

Autor: Milena Kaniewska

[1] Wyjaśnienia opublikowane 18 lipca 2019 r.

[2] Informacja o cenach transferowych przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *