Aktualności podatkowe

Aktualności: Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Min_TCzerwinska_2.jpg

Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt Rozporządzenia, w którym zrezygnuje ono z poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu transakcji na kryptowalutach.  O zamieszaniu związanym z wykładnią przepisów podatkowych w zakresie kryptowalut pisaliśmy w tym wpisie oraz w tym i  tym komentarzu w Rzeczpospolitej. Szczegółowe propozycje zawarte w projekcie obejmują zaniechanie poboru PCC od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 26 tej ustawy, pod pojęciem waluty wirtualnej rozumie się cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

 

W efekcie wprowadzenia zaniechania, brak będzie potrzeby wykazywania podstawy opodatkowania oraz obliczonej kwoty należnego PCC. Zatem podatnicy, wobec których znajdzie zastosowanie zaniechanie określone w projektowanym rozporządzeniu, nie będą obowiązani składać deklaracji w sprawie PCC.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych zawartych od dnia jego wejścia w życie tj. 13 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Proponowane rozwiązanie ma charakter czasowy i pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

 

Ministerstwo zgodziło się z uwagami podatników i doradców podatkowych, iż jego dotychczasowe stanowisko prowadziło do nałożenia na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności.

 

Link do projektu.

 

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *