Aktualności podatkowe

Aktualności: MF – wyjaśnienia: PIT/TP i CIT/TP Uproszczone sprawozdanie z podmiotami powiązanymi i rajami podatkowymi

_MG_9671Kto składa uproszczone sprawozdanie w imieniu spółki niebędącej osobą prawną? Czy w przypadku spółki osobowej, próg 10 mln. euro, który obliguje do złożenia uproszczonego sprawozdania, odnosi się do przychodów/kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych dla spółki czy dla wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej w danym roku podatkowym? Jakie są kryteria rozróżnienia usług o ograniczonym ryzyku do usług o niskiej wartości dodanej na potrzeby wypełnienia pola24 w sekcji D? Odpowiedzi na te i inne pytania znalazły się w opublikowanym 6 czerwca 2018r. dokumencie Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo odniosło się w nim do najczęściej zadawanych pytań w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT/TP i PIT/TP).

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r. podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT/TP lub PIT/TP. Celem raportowania jest pozyskanie przez administrację podatkową od podatników wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka w zakresie cen transferowych, w szczególności w celu zwiększenia efektywności typowania podatników do kontroli.

Raportowanie CIT/TP i PIT/TP dotyczy podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, którzy:

– dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi i jednocześnie wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro;

– dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W ramach raportowania CIT/TP i PIT/TP podatnicy są obowiązani do wykazania m.in. informacji o:

·         rodzajach powiązań wewnątrzgrupowych,

·         profilu funkcjonalnym podatnika,

  • rodzaju i wysokości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi,
  • restrukturyzacjach, nieodpłatnych świadczeniach.

 

 

Link do wyjaśnień

 

Jeżeli temat ten Państwa dotyczy, prosimy o kontakt z Kancelarią. Przesyłając wypełniony formularz akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *