Aktualności podatkowe

Aktualności: Szef KAS o optymalizacji

Szef KAS zwraca uwagę na wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe wskazujące, w opinii Szefa KAS, na możliwość zastosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. W stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) dokonywany jest szereg typowych czynności, w skład których wchodzą:

1. założenie spółki osobowej, niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (spółka jawna, spółka komandytowa), do której przystępują także osoby
z kręgu najbliższej rodziny wnioskodawcy (wnioskodawców),
2. dokonanie przez jednego ze wspólników darowizny na rzecz takiej spółki osobowej,
w postaci wartości niematerialnej i prawnej (np. prawa do znaku towarowego), wytworzonej przez darczyńcę i wykorzystywanej w jego dotychczasowej działalności gospodarczej,
3. rozpoczęcie wykorzystywania otrzymanej wartości niematerialnej i prawnej przez spółkę osobową poprzez udzielanie wspólnikom, w tym darczyńcy, licencji na wykorzystywanie otrzymanego w drodze darowizny prawa.

Działania te mogą być uzupełniane innymi czynnościami, mającymi za przedmiot konkretne wartości niematerialne i prawne lub mogą być zaaranżowane w różnych konfiguracjach podmiotowych.

http://www.mf.gov.pl/…/informacja-szefa-kas-na-temat-opinio…

Jeżeli ten problem Państwa dotyczy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *