Wnioski z raportu Naczelnej Izby Kontroli – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT.

Opis szkolenia

Szanowni Państwo,

Naczelna Izba Kontroli prowadziła kontrole rozliczeń VAT w samorządach. Zagadnieniem do zbadania jest m.in. kwestia centralizacji tego podatku w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym celem kontroli jest sprawdzenie czy jednostki prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją.

Pojawiły się już wyniki pierwszych kontroli. NIK zarzuca niestety samorządom, że wdrożenie centralizacji nie odbywało się w sposób należyty. Niejako na obronę takiego stanu rzeczy wskazano bardzo liczne wątpliwości interpretacyjne w VAT, sprzeczne orzecznictwo jak również częste zmiany zdania samego Ministerstwa Finansów, co do istotnych kwestii w tym podatku. Świadczą o tym dobitnie powołane liczby: w latach 2017–2019 (III badany kwartał) JST zaskarżyły łącznie 139 decyzji wydanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie VAT, z czego WSA zmieniły 99 razy (71,2%) decyzje tych organów podatkowych, przy czym średni czas trwania postępowania przed WSA wynosił nieco ponad 1000 dni (ponad 2,5 roku). Do NSA wpłynęło w tym zakresie 108 spraw, przy czym średni czas trwania postępowania wynosił już ponad 2000 dni.

NIK za nieprawidłowość uznał też brak odliczenia VAT w sytuacji gdy kwota VAT jest niska a ilość pracy niezbędnej do dokonania odliczenia znaczna.

Warto dokonać przeglądu rozliczeń VAT w jednostce czy zgodne są one z regulacjami w tym zakresie. 

Program szkolenia

 1. Geneza centralizacji,
 2. Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce,
 3. Sprawdzenie umów,
 4. Sprawdzenie dokumentowania sprzedaży,
 5. Obieg informacji w jednostce,
 6. Odliczać czy nie odliczać?
 7. Gospodarność a brak odliczeń,
 8. Interpretacja ogólna ministra finansów dotycząca czynności edukacji i opieki,
 9. MDR – schematy podatkowe.
 10. Kasy fiskalne,
 11. Specyficzna sprzedaż w jednostkach,
 12. Umowy bezgotówkowe,
 13. Importy usług,
 14. Odwrotne obciążenie / obowiązkowy split payment,
 15. Czynnosci szkół i przedszkoli – sprzeczne interpretacje i orzecznictwo
 16. Typowe błędy,
 17. Rekomendacje z praktyki.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących centralizacji VAT, przypomnienie jej genezy co pozwoli zrozumieć metodologię rozliczeń, zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem, praktyką stosowania, typowymi błędami, uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do skontrolowania rozliczeń w swoim samorządzie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych, audytorów) prawników wewnętrznych jednostek w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,

urzędy