VAT na 2023 r. – zmiany i nowości w sektorze publicznym oraz przełomowe orzecznictwo

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

Polski Ład to liczne zmiany przepisów podatkowych i okołopodatkowych. Regulacje dotyczące MDR, JPK, Białej listy, split payment MPP, KSeF mają na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Opublikowano wytyczne – metodologię w zakresie należytej staranności i objaśnienia co do VAT w kontraktach drogowych. Sporo zmieniły też pakiety SLIM VAT.

Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. NIK jednak w wydanym raporcie kwestionuje brak odliczeń.

30 listopada 2022r. WSA w Lublinie wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22, dotyczące możliwości pełnego odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury, reprezentowanej przez Naszą Kancelarię. Sąd zgodził się z nami, że Muzeum nie musi stosować prewspółczynnika VAT. Orzeczenie to jest niezwykle istotne dla tych Instytucji, które nie posiadają interpretacji indywidualnej, pozwalającej na odliczanie 100% VAT.

W innej naszej sprawie, WSA w Warszawie, wydał 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna możliwość odzyskania podatku VAT w sektorze publicznym. Wiele Jednostek, widząc niewielkie ostateczne kwoty odliczeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstępuje (co może z kolei budzić wątpliwości co do gospodarności zarządzanymi środkami – jak wskazuje chociażby NIK w niedawnym raporcie z badania VAT samorządów). Okazuje się, iż mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od wydatków samochodowych połowę VAT. Dla niektórych będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski).

Wiele wątpliwości wiąże się z zmianą podejścia do rozliczania dotacji (kiedy należy opodatkować dotację, kiedy VAT jest kwalifikowany – obecnie zwłaszcza w RIFIL – i jak dokumentować kwalifikowalność) czy otrzymywaniem przez jednostki sektora finansów publicznych nieodpłatnych świadczeń. Czekamy też w tym temacie na ważną uchwałę NSA.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1. O VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po raz kolejny

 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kwalifikowalność VAT w wydatkach współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • dofinansowanie z Polskiego Ładu a odliczenie VAT,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych,
 • przełomowe orzeczenie z 30 listopada 2022r. WSA w Lublinie o sygn. I SA/Lu 398/22 dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji w Instytucji Kultury,
 • 24 czerwca 2022r. wyrok o sygn. akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jednostkom sektora finansów publicznych odliczać VAT od wydatków na samochody bez konieczności stosowania prewspółczynnika VAT.

2 JPK_V7M – zmiany i aktualne problemy

 • sposoby korekty JPK, czynny żal?
 • dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT,
  • GTU,
  • procedury,
  • oznaczenia dokumentów,
  • likwidacje deklaracji,
  • Przesyłanie nowego JPK_VAT,
  • terminy,
  • kary i sankcje.
 • objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • odpowiedzi MF na pytania.
 • nowe obowiązki Jednostek i pracowników,
 • procedury,
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, korekty obrotu,
 • typowe błędy i wątpliwości,
 • jakie transakcje oznaczać TP w sektorze publicznym?
 • kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania.

3. Zmiany wynikające z pakietów Slim VAT

 • nowe zasady korekty obrotu VAT,
 • objaśnienia MF,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
 • nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości,
 • odliczenia VAT.

4. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur

 • główne założenia,
 • obowiązek i dobrowolność,
 • zachęty,
 • wpływ na rozliczenia sektora finansów publicznych.

5. Objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych (umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy oznakowanie)

 • usługa kompleksowa,
 • orzecznictwo i stanowisko Ministra,
 • przykłady praktyczne,
 • kiedy 23 a kiedy 8 % VAT?

6. Należyta staranność, wykaz podatników i split payment

 • metodyka należytej staranności,
 • przepisy, objaśnienia i praktyka,
 • split payment MPP w nowym JPK,
 • katalog towarów i usług objęty obowiązkowym split payment,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • problemy praktyczne,
 • co grozi w przypadku błędu?
 • Rejestr podatników tzw. „Biała lista”, jak daleko sprawdzać kontrahenta?
 • Procedury i zmiany w umowach w związku z nowelizacjami,
 • wyłudzenia w sektorze, jak się bronić w czasie kontroli?

7. Inne zmiany istotne dla sektora

 • JSFP jako podatnik VAT w świetle orzecznictwa dotyczącego zadań zleconych, rozliczenie VAT a projekty rowerowe, składki członkowskie, rekompensaty, powierzenia.
 • wybrane wątpliwości z zakresu kalkulacji prewspółczynników VAT w JSFP – wpływ dotacji opodatkowanych VAT na prewspółczynnik,
 • pojęcie czynności pomocniczych/sporadycznych
 • praktyczne wnioski i wytyczne z badania NIK centralizacji VAT w samorządach.
 • kiedy możemy a kiedy musimy odliczać VAT.

8. Zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości  – zmiany i problemy praktyczne

 • pierwsze zasiedlenie,
 • orzeczenie TSUE,
 • zakres zwolnienia po zmianach,
 • konieczność korekty i możliwość wyboru zwolnienia lub opodatkowania,
 • problemy interpretacyjne,
 • zmiana użytkowania wieczystego we własność.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach jak i najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury.