Szkolenie ze schematów podatkowych (MDR) dla Państwa Jednostki.

Szanowni Państwo,

przepisy o schematach podatkowych funkcjonują w Polsce już od kilku lat. Są zasadniczo skierowane do podmiotów gospodarczych, działających w biznesie. Niemniej, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, dostosować się muszą również podmioty z sektora finansów publicznych. Tu jednak napotykamy szereg problemów praktycznych – jak przełożyć zagadnienia typowe dla np. spółek prawa handlowego na jednostkę samorządu terytorialnego? Czy CUW powinien posiadać odrębną procedurę? Kto powinien zgłosić schemat? Jakie są przykłady schematów podatkowych w samorządzie? Na te i inne pytania podejmiemy próbę odpowiedzi w proponowanym szkoleniu autorskim Kancelarii Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej.

Proponowany program

 • Kogo dotyczą nowe regulacje? Zakres zastosowania przepisów o schematach podatkowych.
 • Dlaczego musimy się dostosować?
 • Przybliżenie nowych przepisów:
  1. Definicje korzystającego, promotora i wspomagającego, jaką rolę może mieć nasza JST (i jej jednostki)?
  2. Rola spółek komunalnych, instytucji kultury,
  3. Co oznacza w praktyce udostępnianie schematu?
  4. Kwestie techniczne, raportowanie, organy,
  5. Formy raportowania, deklaracje,
  6. Definicja schematu podatkowego oraz przesłanki raportowania,
  7. Co to jest korzyść podatkowa?
  8. Jakich podatków dotyczą nowe przepisy?
  9. Krąg podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji,
  10. Sposób i termin raportowania,
  11. Zakres raportowanych informacji,
  12. Konsekwencje karne skarbowe niewypełnienia tego obowiązku przez podmioty zobowiązane,
  13. Limity kwotowe,
  14. Procedura MDR – rodzaje i treść.
 • Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów,
 • MDR a sektor publiczny – specyfika samorządowa,
 • Omówienie obowiązków Pracowników oraz dokumentacji, która musi być tworzona,
 • Case study (studium przypadku) na podstawie obecnie prowadzonych projektów – prosimy o przygotowanie przez Uczestników krótkiego opisu na szkolenie,
 • Sesja pytań.

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość zmian w przepisach dotyczących schematów podatkowych z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych właściwych dla sektora,
 • znajomość stanowiska organów podatkowych jak również praktyki ich stosowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • instytucje kultury,
  • szkoły wyższe,
  • muzea,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • firmy zatrudniające programistów,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.