Czy są Państwo gotowi na KSeF czyli obowiązkowe faktury ustrukturyzowane?

Opis szkolenia


Już za kilka miesięcy wchodzą w życie przepisy o obowiązkowym KSeF (e-fakturach ustrukturyzowanych wystawianych w Krajowym Systemie e-Faktur). Jest to zatem ostatni moment na wdrożenie nowych regulacji, dostosowanie systemów, procedur czy też umów z kontrahentami. Szkolenie zawiera najważniejsze informacje o nowych przepisach oraz o praktycznych aspektach KSeF w sektorze finansów publicznych, zwłaszcza w samorządach.

Cel
Po szkoleniu będą Państwo w stanie odpowiedzieć sobie m.in. następujące pytania:


• Czy nasze procesy wystawiania i otrzymywania faktur dostosowane są do KSeF?
• Czy nasze procedury VAT/podatkowe/księgowe/instrukcje/regulaminy obejmują fakturowanie w systemie KSeF?
• Czy nasze systemy dostosowane są do wystawiania i odbierania faktur w KSeF?
• Czy nasze umowy z kontrahentami obejmują nowe zasady fakturowania?
• Czy aneksowanie umów z dostawcami i odbiorcami naszych usług lub towarów nie będzie konieczne?
• Czy proces zamówień dostosowano do KSeF?
• Czy procedura płatności za faktury uwzględnia wymogi KSeF?
• W jaki sposób informować klientów o wystawionej w KSeF fakturze?
• Czy faktury będą przychodzić do właściwych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, zakładów) i w podziale np. na punkty poboru?

Program

 1. Uwagi ogólne.
  o Kogo dotyczą regulacje?
  o Zakres zastosowania przepisów o KSeF.
  o Podstawowe definicje.
  o Różnice między fakturowaniem obecnym a obowiązkowym KSeF.
  o Dostęp do KSeF i podmioty uprawnione.

2. Fakturowanie w systemie.

 • o Wygląd faktury i dane na fakturze.
 • o Terminy.
 • o Data otrzymania data wystawienia.
 • o Pola obowiązkowe i fakultatywne.
 • o Numer KSeF.
 • o Dokumenty specjalne: zaliczki/proformy/faktury uproszczone/RR/aktury korygujące/duplikaty/bilety/podmioty zagraniczne/waluty itp.
 • o Awarie systemowe.
 • o KSef z perspektywy wystawcy faktury i odbiorcy faktury.

3. Sankcje.
4. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

5. Dostosowanie procedur do KSeF.

 • o Płatności.
 • o Podmiot3 w JST, problem z fakturami jednostek.
 • o Archiwizacja faktur.
 • o Osoby odpowiedzialne.
 • o Wpływ na odliczenie i naliczenie VAT.
 • o Kwestie praktyczne.

6. Jak wdrożyć KSeF.
o Umowy z kontrahentami a KSeF.
o Płatność za fakturę a KSeF.


7. Sesja pytań.

Adresaci
Osoby odpowiedzialne za kwestie podatkowe i finansowe w jednostkach sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządów.