50% autorskie koszty twórców w 2023r., zmiany w przepisach, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia oraz interpretacja ogólna

Opis i cel szkolenia

Szanowni Państwo,

wiele wątpliwości wzbudza niedawna nowelizacja przepisów o 50% kosztach uzyskania przychodu w PIT. Organy podatkowe wydają szereg negatywnych interpretacji zabraniających wnioskodawcom stosowania tych kosztów. Przepisy zostały niedawno znowelizowane i to z datą wsteczną. Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, gdzie precyzowane są szczegóły praktyczne stosowania tych przepisów.

Minister Finansów opublikował treść interpretacji ogólnej w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów twórców. W dokumencie wskazano na warunki formalne rozpoznawania 50% kosztów i wyjaśniono kto uprawniony jest do tej preferencji, w świetle nowych przepisów. Jednakże, w interpretacji brakuje odniesienia się do licznych niejasności zgłaszanych przez płatników w odniesieniu do interpretacji przepisu wprowadzającego rodzaje przychodów, do których można stosować podwyższone KUP.

Należy zatem przeanalizować stosowane w Państwa jednostce umowy i regulaminy pod kątem spełnienia wymogów ustawowych. Ministerstwo Finansów zapowiedziało bowiem kontrole w tym zakresie. Jeżeli zaś nie stosują Państwo 50 % kosztów warto jest rozważyć, czy możliwe jest zwiększenie wynagrodzeń niektórych pracowników bez ponoszenia dodatkowego kosztu przez pracodawcę.

Podobnie, wiele kontroli toczy się obecnie w zakresie ZUS od umów nie będących umowami o pracę. Kwestionowana jest niekiedy natura umowy.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

1.  Autorskie koszty uzyskania przychodów – koszty po zmianie przepisów podatkowych

 • obecne brzmienie przepisów,
 • kiedy stosujemy 50 % koszty,
 • niedawne zmiany,
 • 50% kup a stosunek pracy,
 • zatrudnienie na konkretnym stanowisku a prawo do 50% kup,
 • pracownicy dydaktyczni, naukowi,
 • ustawa z 10 maja 2018r. ,
 • dziedziny, do których można stosować 50% koszty,
 • rodzaje przychodów, do których stosujemy preferencje.

2.  Kto jest twórcą i definicja utworu

 • prawa autorskie,
 • definicje,
 • orzecznictwo,
 • czynności twórcze, techniczne i odtwórcze.

3.  Praktyka stosowania

 • interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądowe,
 • wymóg „wyodrębnienia” wynagrodzenia a ustalenia procentowe pracy twórczej w umowie,
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

4.  Planowana interpretacja ogólna

 • wytyczne w zakresie działalności twórczej,
 • wymogi formalne,
 • przyjęcie utworu przez pracodawcę.

5.  Aspekty praktyczne

 • rola umów,
 • regulaminy wynagradzania,
 • odpowiednie dokumentowanie,
 • ewidencje,
 • stanowiska twórcze,
 • planowane kontrole podatkowe,
 • odpowiedzialność – kto ponosi koszty podatku?

6.  ZUS w projektach twórczych  

 • istota umowy o dzieło,
 • umowa o dzieło a zlecenie,
 • powtarzalność czynności i ich rezultat,
 • kontrole w tym zakresie,
 • Czy ZUS może zakwestionować przyjęty rodzaj umowy i domagać się składek?
 • Jak opisać umowę aby ZUZ nie zakwestionował jej charakteru?

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość przepisów dotyczących 50% KUP twórców oraz najnowszych i planowanych zmian tych przepisów jak również praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń). 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • instytucje kultury,
  • szkoły wyższe,
  • muzea,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • firmy zatrudniające programistów,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy  hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,

urzędy