VAT w kulturze

 

japonki biznesmenki kobietySzanowni Państwo,

tematyka podatkowa coraz częściej dotyka również podmiotów z szeroko rozumianego sektora finansów publicznych, w tym instytucje kultury. Ostatnie orzecznictwo na nowo definiuje pojęcie podatnika VAT. Podmioty kulturalne stają wobec tego coraz częściej przed pytaniem czy powinny dokonać rejestracji dla potrzeb tego podatku, czy nadal korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, czy może rejestracja na VAT byłaby dla nich opłacalna?

Coraz więcej jednostek odlicza VAT na bieżąco, jednak wiele z nich nadal nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego, płacąc do budżetu centralnego jedynie VAT należny, co może budzić szereg wątpliwości pod kątem gospodarności środkami. Sprawy nie ułatwia sprzeczne orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych.

Rok 2017 i 2018 przynoszą bardzo wiele zmian w regulacjach dotyczących VAT. Mają one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i przestępcami podatkowymi, jednak w praktyce muszą się do nich dostosować również zwykli, uczciwi podatnicy. Planowane jest wprowadzenie rewolucyjnej zasady podzielonej płatności w VAT. Zwiększono sankcje za błędy w rozliczeniach. Ministerstwo planuje dalsze nowelizacje jak również wprowadzenie listy czynności, które będzie musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT. Niedawne zmiany w przepisach rozszerzyły katalog towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem VAT.

Wiele wątpliwości wiąże się z rozliczaniem dotacji (kiedy VAT jest kwalifikowany, jak dokumentować kwalifikowalność i kiedy należy opodatkować dotację) czy otrzymywaniem przez jednostki nieodpłatnych świadczeń. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie podatków jak i braku finansowania do całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT). W praktyce bowiem spotkamy się często z sytuacją gdy wobec braku odpowiedniego zaplanowania inwestycji jednostka musi dopłacić VAT niejako „z własnej kieszeni”.

Kancelaria wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przygotowała szkolenie dla osób rozliczających VAT w kulturze.

 

 1. Kiedy jednostka kultury musi naliczyć i może odliczyć VAT
 • jednostka jako podatnik,
 • czy konieczna jest rejestracja dla potrzeb VAT?
 • czynności opodatkowane, definicja działalności gospodarczej,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • bartery, darowizny, sponsoring,
 • czynności opodatkowane specyficzne dla jednostek,
 • zwolnienie podmiotowe,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

 

 1. Stawki VAT i zwolnienie
 • zwolnienie przedmiotowe,
 • usługi kulturalne zwolnione z VAT
 • usługi wstępu,
 • opodatkowanie VAT działalności innej niż kulturalna,
 • opodatkowanie czynności wspomagających kulturę,
 • najem pomieszczeń,
 • administrowanie nieruchomością,
 • imprezy, koncerty, wydarzenia,
 • bartery, nagrody,
 • sposoring,
 • konkursy.

 

 1. VAT a dotacje
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • przełomowe orzecznictwo NSA dot. kwalifikowalności VAT,
 • kiedy VAT jest kwalifikowany,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu,
 • jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • co wpisywać we wniosek,
 • orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych.

 

 1. Preproporcja i bezpośrednie przyporządkowanie
 • pojęcie prewspółczynnika,
 • sposób liczenia współczynnika,
 • koszty ogólne i inwestycyjne,
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania,
 • najnowsze orzecznictwo, przełomowe orzeczenie WSA w Bydgoszczy.

 

 1. Zmiany w VAT istotne dla kultury
 • odwrotne obciążenie – kiedy jednostka musi rozliczyć VAT za zbywcę,
 • czy jednostki dotyczy regulacja w sprawie „podwykonawcy” usługi budowlanej?
 • jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT?
 • zmiany w zakresie dodatkowej sankcji 30%, 20% i 100% VAT,
 • kasy fiskalne 2017 i 2018,
 • ustawa o KAS,
 • split payment (podzielona płatność),
 • zmiany w ordynacji podatkowej.

 

 1. Sesja pytań

 

 

Cel szkolenia:

 • przybliżenie najważniejszych i najnowszych problemów na gruncie podatku VAT występujących w działalności podmiotów kultury w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa, stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Korzyści dla uczestników:

 • uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę niezbędną na stanowisku związanym z podatkami, szkolenie dostarczy znajomość najnowszych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w VAT właściwych dla sektora.

 

Wykładowca

 

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.