Przełomowe orzecznictwo ostatnich miesięcy w zakresie VAT i podatku od nieruchomości dla samorządów

fot. Jacek Kucharczyk (6)-1

 

Opis i cel szkolenia

 

Szanowni Państwo,

ostatnie miesiące przyniosły wiele ciekawych i niekiedy przełomowych orzeczeń w zakresie statusu JST jako podatnika VAT. Samorządy często nie godzą się z restrykcyjnymi stanowiskami organów podatkowych i decydują się (skutecznie) na spory sądowe.

Nie mniej ciekawe i liczne było orzecznictwo w podatku od nieruchomości. Wiele samorządów obserwuje obecnie praktykę podatników korygowania ich dotychczasowych rozliczeń. Firmy decydują się na dokonanie audytu swoich budynków i budowli licząc na oszczędności w podatku od nieruchomości. Ten jest jednak znaczącym dochodem JST. Warto zatem przyjrzeć się kilku wybranym, korzystnym dla samorządów, orzeczeniom sądowym.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej przygotowała zatem wystąpienie obejmujące tą tematykę.

 

 

 1. VAT – orzeczenia w zakresie działania JST jako podatnik
 • NSA – dwa przełomowe wyroki z 9 czerwca 2017,
 • usługi szkół,
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi przedszkoli,
 • MOPS, GOPS jako podatnik VAT,
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności.

 

 1. VAT kwalifikowany
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • stanowiska organów podatkowych,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność.

 

 1. Orzeczenia dot. odliczania VAT przez samorząd
 • orzecznictwo – w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i JST,
 • kiedy należy stosować prewspółczynnik, kiedy współczynnik a kiedy odliczenie pełne?
 • czy możliwe jest stosowanie kilku metod jednocześnie?
 • jak uzasadnić związek z czynnościami opodatkowanymi?
 • koszty ogólne i bieżące – a koszty inwestycyjne,
 • prewspółczynnik stosowany wstecz (lata przed 2016r.),
 • stanowiska organów podatkowych.

 

 1. Sprzedaż nieruchomości i wywłaszczenie – wybrane i najnowsze orzecznictwo (NSA i WSA)
 • czy zawsze JST działa jako podatnik?
 • jakimi przesłankami kierować się przy określaniu czy JST zobowiązane jest rozliczyć VAT?
 • możliwości zwolnienia,
 • zarządzanie własnym majątkiem czy działalność handlowa?
 • wpływ na współczynnik,
 • orzecznictwo, przełomowy wyrok NSA,
 • stanowiska organów podatkowych i praktyka.

 

 1. Przykładowe orzecznictwo w sprawie podatku od nieruchomości
 • praktyka korygowania przez podatników deklaracji,
 • rzeczoznawcy i biegli w postępowaniu – uwagi praktyczne,
 • definicja budowli i budynku,
 • budowle wewnątrz budynku,
 • linie produkcyjne i urządzenia.

 

 

Wykładowca

Joanna Rudzka – prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Do niedawna kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego przy Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn. Jest autorką licznych publikacji prasowych dotyczących prawa podatkowego (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa) oraz współautorką komentarza do ustawy o kontroli skarbowej, jak również komentatorką w programach telewizyjnych. Uczestniczy jako ekspert w pracach dotyczących zmian w polskich przepisach podatkowych (głównie w obszarze podatku VAT), jak również pracach na szczeblu Unii Europejskiej.

Jest ponadto cenionym szkoleniowcem (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, szkolenia prowadzone przez wydawnictwa i firmy konferencyjne), ekspertem Senatu RP, a ponadto również Członkiem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem i prewspółczynnikiem. Dokonała scalenia (centralizacji) kilkudziesięciu samorządów, w wyniku czego otrzymały one znaczne zwroty VAT. Pomaga Gminom w sporach w zakresie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Korzyści dla uczestników:

 • znajomość najnowszych, przełomowych orzeczeń, zmian w przepisach oraz implikacji praktycznych związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych problemów podatkowych w podatku od nieruchomości i VAT właściwych dla sektora.

 

Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • jednostki budżetowe,
  • zakłady budżetowe,
  • spółki komunalne,
  • instytuty naukowe,
  • jednostki badawcze,
  • instytucje kultury,
  • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty wykonujące zadania publiczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • urzędy.